25/10/10

Γαλλογερμανικός άξονας: αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθηκών...

του ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

Όπως συμβαίνει πολλές φορές στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι αποφάσεις για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λήφθηκαν στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, αλλά στη Ντωβίλ της Κάτω Νορμανδίας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για θέματα ασφάλειας μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα και της Ρωσίας.

Ο γαλλογερμανικός άξονας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε δοκιμασθεί από συνεχείς εντάσεις, εξέδωσε ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο διευκρινίζει τη θέση του για το θέμα των κυρώσεων οι οποίες θα επιβάλλονται στις χώρες της ευρωζώνης στην περίπτωση που θα παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτή η κοινή θέση αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίξει η Γαλλία τη γερμανική πρόταση για αλλαγή των συνθηκών της ΕΕ.

Η συμφωνία που επετεύχθη για το θέμα των κυρώσεων διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα: στο πρώτο, με βάση τις γαλλικές απαιτήσεις, οι χώρες με υπερβολικά ελλείμματα θα έχουν μία περίοδο προειδοποίησης έξι μηνών πριν την επιβολή των κυρώσεων για να συμμορφωθούν· στο δεύτερο, με βάση τις γερμανικές απαιτήσεις, οι κυρώσεις μετά την παρέλευση του εξαμήνου θα είναι αυτόματες.

Με βάση τα προηγούμενα, η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας θα αλλάξει το 2013 έτσι ώστε:
• να δημιουργηθεί ένας «ισχυρός μηχανισμός επίλυσης κρίσεων» για την ευρωζώνη, ο οποίος πιθανόν να περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό συμφωνημένης πτώχευσης των χρεοκοπημένων χωρών·, και
• να υπάρξουν πολιτικές κυρώσεις για τους παραβάτες, περιλαμβανόμενης και της απώλειας του δικαιώματος ψήφου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ας θεωρήσουμε περίπου βέβαιο ότι τα κόμματα εξουσίας του ελληνικού δικομματισμού δεν πρόκειται να διαφωνήσουν στις γενικές κατευθύνσεις αυτής της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών συνθηκών· οτιδήποτε αντίθετο θα δημιουργούσε έκπληξη. Οι αλλαγές αυτές θέτουν το πλαίσιο για τη μονιμοποίηση της λιτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πηγή: monthly review

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου