9/2/12

Κώστας Χρυσόγονος, συνταγματολόγος: "Επαχθείς οι κανόνες του βρετανικού δικαίου"

Τις συνέπειες από την υπαγωγή των νέων ομολόγων στο βρετανικό Δίκαιο, επισημαίνει στον Δρόμο ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Χρυσόγονος, τονίζοντας ότι θα ήταν προτιμότερη και με λιγότερες συνέπειες η άμεση στάση πληρωμών από την Ελλάδα

Ο κ. Χρυσόγονος αναφέρει δύο βασικούς λόγους για τους οποίους θα είναι καταστροφική για την Ελλάδα η φημολογούμενη υπαγωγή στο βρετανικό Δίκαιο των νέων ομολόγων που θα δοθούν, στο πλαίσιο του PSI, στους κατόχους των «παλιών» ελληνικών ομολόγων:
«Σε περίπτωση επιστροφής μετά ταύτα της Ελλάδας στη δραχμή δεν θα είναι εφικτή η δραχμοποίηση (και άρα έμμεση υποτίμηση, ανάλογα με την υποτίμηση της δραχμής έναντι του ευρώ) των νέων αυτών ομολόγων με βάση τις διατάξεις ελληνικού νόμου. Τούτο θα ήταν αντιθέτως, υπό προϋποθέσεις, εφικτό για τα “παλιά” ομόλογα, εφόσον η Ελλάδα αποφάσιζε την έξοδό της από την Ευρωζώνη». 

«Δεύτερον, το βρετανικό Δίκαιο παρέχει στο κράτος-οφειλέτη ελάχιστες άμυνες απέναντι στη σε βάρος του επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους των δανειστών του. Συνεπώς, κατάσχεση και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου (εφόσον αυτό δεν κατορθώσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών, ώστε να ξαναδανεισθεί για να αποπληρώσει τα νέα ομόλογα), θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολύ ευρύτερη κλίμακα από ό,τι θα ήταν αυτό επιτρεπτό με βάση το Ελληνικό Δίκαιο».

Ο κ. Χρυσόγονος επισημαίνει πως ακόμα πιο επαχθής είναι ο όρος περί του καθορισμού του αρμόδιου δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε σχέση με τη νέα δανειακή σύμβαση, ιδίως σε περίπτωση αδυναμίας της Ελλάδας να αποπληρώσει εμπρόθεσμα τα συμφωνημένα ποσά.

«Εάν επαναληφθεί ο όρος του άρθρου 14 παρ. 2 της δανειακής σύμβασης του Μαΐου 2010 με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και με το ΔΝΤ, περί αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο οποίο προερχόμενοι από τα κράτη-δανειστές δικαστές αποτελούν την πλειοψηφία), κατ’ αποκλεισμό των ελληνικών δικαστηρίων, τότε η θέση της χώρας μας επιδεινώνεται δραματικά. 


Και τούτο διότι το δικαστήριο αυτό (όπως και κάθε άλλο διεθνές δικαστήριο) θα έχει ως βασικό άξονα προσανατολισμού του τη θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου pacta sunt servanda (τα συμφωνημένα πρέπει να τηρηθούν), ενώ για τα ελληνικά δικαστήρια ύπατος κανόνας είναι το Σύνταγμα της χώρας και μάλιστα οι διατάξεις του άρθρου 1 που κατοχυρώνουν την κυριαρχία του ελληνικού λαού (και άρα αποκλείουν σε κάθε περίπτωση τη στέρηση του κράτους από τα αναγκαία μέσα άσκησης της κυριαρχίας, όπως είναι η δημόσια περιουσία του, π.χ. τα κτίρια όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ο οπλισμός των ενόπλων δυνάμεων κ.ο.κ.).

Εν τέλει, ο κ. Χρυσόγονος δηλώνει ευθέως πως θα είχε πολύ λιγότερες συνέπειες η άμεση στάση πληρωμών από την Ελλάδα. «Για μένα θα ήταν προτιμότερο να κηρυχθεί τώρα παύση πληρωμών και ενδεχομένως να φύγουμε τώρα από την Ευρωζώνη, παρά να δεχτούμε τόσο επαχθείς όρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Μ.Δ
πηγή: http://e-dromos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου