16/3/12

Αγώνες και προοπτικές αυτοδιαχείρισης στην εποχή της κρίσης

Σήμερα στις 7 στη Νομική, η εκδήλωση με τίτλο «Αγώνες και προοπτικές αυτοδιαχείρισης στην εποχή της κρίσης».