14/6/14

Δένδιας, Καλαφάτης & Βαρβιτσιώτης «υποτακτικοί» του Βασιλιά της Ολλανδίας


Δένδιας, Καλαφάτης & Βαρβιτσιώτης "υποτακτικοί" του Βασιλιά της Ολλανδίας
Παρόλη την άμεση αντίδραση του Σωματείου, για τις εργασίες στο Δορούφι, στην παραλία έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Ολλανδικού Κράτους όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε, το λιμάνι κατασκευάστηκε.

Η κύρια εργασία σκυροδέτησης του λιμένα έγινε μετά την αποστολή του εγγράφου. Αρα οι αρχές που το έλαβαν είχαν σαφή προειδοποίηση ότι έπρεπε να ελέγξουν την απόλυτη νομιμότητα του έργου, το οποίο όπως πληροφορηθήκαμε είχε μια κατ' αρχήν άδεια, στην οποία δεν αναφέρεται σαφώς η κατασκευή λιμένα, αλλά η υλοποίηση κατασκευών για ενίσχυση της ασφάλειας της διαμονής του Βασιλέως της Ολλανδίας (περιφράξεις, και γενικά έλεγχος θαλάσσιας πρόσβασης) πέρα από κάθε ισχύοντα νόμο και διαδικασία του Ελληνικού Κράτους, με απόφαση τριών υπουργών της Ελληνικής "Δημοκρατίας".

Το καθεστώς της εξαίρεσης από κάθε νόμιμη αδειοδότηση, που είναι υποχρεωτική για Έλληνα πολίτη, είναι εξ ορισμού αμφιλεγόμενο καθώς ο χώρος που ανήκει στο Ολλανδικό Κράτος δεν είναι πρεσβεία, ή προξενείο αλλά απλώς ο χώρος για την αναψυχή της Βασιλικής Οικογένειας και των φιλικών τους προσώπων.
Επίσης επισημαίνουμε ότι ο αιγιαλός και η θάλασσα δεν μπορούν να γίνουν ιδιοκτησία άλλους κράτους.

Το Σωματείο μας θα επιμείνει στην υπόθεση, θα την διεθνοποιήσει, καθώς αφορά αντιπεριβαντολλογική συμπεριφορά εκπροσώπων αλλοδαπού κράτους (Ολλανδία μέλος της ΕΕ ) που φιλοξενείται στην Ελλάδα που υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον για λόγους προσωπικής αναψυχής και μόνο, και περιορίζει (αν δεν απαγορεύει) το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων Πολιτών στην πρόσβαση στις ακτές και στην θάλασσα της χώρα τους.

Το Σωματείο καλεί την Δημοτική Αρχή της Ερμιονίδας (που έχει ενημερωθεί εγκαίρως), την Περιφέρεια Πελοποννήσου,τα πολιτικά κόμματα της χώρας, τις δημοτικές παρατάξεις που διεκδικούν εκλογή στον Δήμο Ερμιονίδας, όπως και κάθε πολίτη της περιοχής μας και όχι μόνο να αντιταχθούν σε μια ενέργεια που ανοίγει το παράθυρο για έκνομες ενέργειες, υπερβάσεις νόμων και περιορισμό συνταγματικών ελευθεριών των Ελλήνων Πολιτών με την δικαιολογία την προσωπική ασφάλεια κάποιων.
 
Τονίζουμε ότι πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας ανεγνώρισε το πρόβλημα πρόσβασης στις ακτές της περιοχής μας και αποφάσισε να δράσει συντονισμένα για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου.Τώρα έχει την ευκαιρία να δείξει την συνέπεια των λόγων του (πράγμα αμφισβητούμενο) και να εξασφαλίσει οπωσδήποτε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών του στη συγκεκριμένη παραλία.
 
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία και η διεκδίκησή της, θυμίζουμε σε όλους ..
Το Σωματείο θα εξετάσεις λεπτομερώς τα στοιχεία της υπόθεσης και τις πιθανές ευθύνες υπηρεσιών και θα αντιδράσει περαιτέρω σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές του και το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέλος μας με τα μικρά παιδιά του που προσέγγισε τον χώρο του αιγιαλού (αναμφισβήτητα δημόσιος χώρος), δέχτηκε ερωτήσεις από άτομο χωρίς διακριτό δημόσιο ρόλο και όση ώρα παρέμεινε στην παραλία ήταν υπό συνεχή εποπτεία. 

Είναι σαφές ότι σκοπός είναι η  ολική απαγόρευση πολιτών  στο δημόσιο χώρο της παραλίας και τελικά η μετατροπή της σε αμιγώς ιδιωτική.

Το ΔΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου