12/6/14

Τι κρύβει η Διατλαντική Σύμπραξη;

Τι κρύβει η Διατλαντική Σύμπραξη;
Τι κρύβει η Διατλαντική Σύμπραξη;
 
Author: Portuguese Group for the critical analysis of the EU-USA Agreement (TTIP)  
Translator: Eleni Nicolaou
 
Η ΤΤΙΡ, TAFTA ή Σύμπραξη Διατλαντικού Εμπορίου και Επενδύσεων, είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων ανάμεσα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ που βρίσκεται τώρα στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ από κοινού, αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 33% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και το 42% του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ΤΤΙΡ θα τονώσει την οικονομία της ΕΕ κατά 120 δισ. ευρώ, την οικονομία των ΗΠΑ κατά 90 δισ. ευρώ και τον υπόλοιπο κόσμο κατά 100 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι μελέτες της Επιτροπής βασίζονται σε μη ρεαλιστικές μεταβλητές και δεν λαμβάνουν υπόψη τον υπολογισμό του κόστους-οφέλους ανάμεσα στα ενδεχόμενα κέρδη και τον αντίκτυπο της εναρμόνισης της νομοθεσίας και των διαδικασιών προσφυγής των επενδυτών εναντίον των κρατών.
Ακόμη και με τις διαδικασίες διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, η διαπραγματευτική διαδικασία της εταιρικής σχέσης είναι αδιαφανής, μη δημοκρατική και διεξάγεται μεταξύ της ΕΕ και των εταιρειών των ΗΠΑ ερήμην των ευρωπαίων πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη μια «ριζικά διαφορετική» στρατηγική διάδοσης της ΤΤΙΡ, “που θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάλυση των θετικών πτυχών της εταιρικής σχέσης για κάθε κράτος-μέλος».
Δεδομένου ότι οι τελωνειακοί φόροι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ήδη χαμηλοί, ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας ανάμεσα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.
Η εναρμόνιση της νομοθεσίας σημαίνει την εναρμόνιση των κανονισμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, με σκοπό έναν πιο χαλαρό κανονισμό.

Για το σκοπό αυτό, είναι υπό συζήτηση η δημιουργία ενός Συμβουλίου Συνεργασίας για τον Κανονισμό, που θα αποτελείται από μη εκλεγμένα μέλη και θα είναι σε θέση να αλλάξει τη νομοθεσία της ΕΕ, δημιουργώντας, έτσι, μια “ζωντανή συμφωνία” που θα συνεχίσει να νομοθετεί στο μέλλον.
Προς το παρόν, ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία της δομής του ΤΤΙΡ, ενώ όλα τα μέτρα που θα απαιτούνται από τους συμμετέχοντες δεν θα συμπεριληφθούν στην περιγραφή της συμφωνίας. Θα αποφασιστούν κατόπιν, από το Συμβούλιο, κεκλεισμένων των θυρών.
Η TTIP θα περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ επενδυτών και κρατών, επιτρέποντας σε πολυεθνικές εταιρείες να μηνύουν τις κυβερνήσεις (εκτός των εθνικών τους δικαστηρίων) για απώλεια κερδών από ενδεχόμενες ενέργειες της κυβέρνησης, όπως π.χ. έναν νέο εθνικό νόμο που θα ψηφιστεί με δημοκρατικό τρόπο.

Οι αντιδράσεις ενάντια σε τέτοιους μηχανισμούς αυξάνονται, και αρκετές χώρες τους έχουν ήδη εγκαταλείψει, καθώς δεν διασφαλίζουν την αμεροληψία των διαιτητών, οι οποίοι συνήθως ανήκουν σε μεγάλα διεθνή δικηγορικά γραφεία που λαμβάνουν αστρονομικές αμοιβές. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας κώδικας δεοντολογίας, με αποτέλεσμα να μπορούν να υπερασπίζονται μια υπόθεση σε μια χώρα και ταυτόχρονα να είναι οι δικηγόροι της άλλης πλευράς, στην ίδια χώρα, οπότε οι πιθανότητες να κερδίσει τη δίκη η χώρα είναι πολύ μικρότερες από ότι να την κερδίσει η επιχείρηση.

Οι προηγούμενες συμφωνίες δείχνουν ότι ο μηχανισμός αυτός οδηγεί είτε σε μεγάλες πληρωμές από τα κράτη προς τις πολυεθνικές εταιρείες είτε στην αποτροπή νομοθετικών διαδικασιών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μόνο το δικαίωμα να πει ναι ή όχι στη σύμπραξη, χωρίς τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές. Η ΤΤΙΡ μπορεί να τεθεί σε ισχύ, ακόμη και πριν την επικύρωσή της από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από ανακοινώσεις ή έγγραφα που έχουν “διαρρεύσει” από ΜΚΟ. Οι πτυχές που αναφέρονται παρακάτω συνοψίζουν αυτά τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες διεθνείς υποθέσεις από άλλες συμφωνίες, στις οποίες πήραν μέρος η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Μερικές από τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ δεν είναι καινούριες: στις χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής από την Τρόικα, όπως η Πορτογαλία, τα περισσότερα απ’ αυτά τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί.
Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούλιο του 2013 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2016.

Ιδού το διακύβευμα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Μείωση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος. Εξουσιοδότηση για την εξερεύνηση φυσικού αερίου από σχιστόλιθο (fracking). Πώληση προϊόντων με χημικές ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί. Απορρύθμιση των επιπέδων των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Έντονος ανταγωνισμός από αγροτο-βιομηχανικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Εξουσιοδότηση για χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Κατεργασία του κρέατος με χλώριο.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Ψευδείς υποσχέσεις για αύξηση των θέσεων εργασίας. Άνοδος της ανεργίας σε πολλούς τομείς, δεν προβλέπεται άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων από τη Σύμπραξη. Μείωση στους μισθούς και στα εργασιακά δικαιώματα. Αύξηση της επισφάλειας.
ΥΓΕΙΑ: Αύξηση της διάρκειας στις πατέντες των ιατρικών φαρμάκων, καθιστώντας αδύνατη την πώληση γενόσημων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Πώληση προϊόντων με χημικές ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Προσπάθεια επαναφοράς της ACTA. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας έκφρασης.
πηγή: x-pressed.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου