26/1/11

Σε απέραντο καζίνο μετατρέπεται η Ελλάδα!

30.000 «φρουτάκια» και 50 ηλεκτρονικά καζίνο προβλέπει το νομοσχέδιο της ντροπής!

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο της ντροπής για τα φρουτάκια και το online στοίχημα. Το νομοσχέδιο προβλέπει την αδειοδότηση σε 30.000 «φρουτάκια» καθώς και σε 50 ιντερνετικά καζίνο! Έτσι κάθε καφενείο, σχεδόν, θα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό καζίνο γειτονιάς και ο τζόγος θα βρίσκεται έξω από την πόρτα του κάθε πολίτη!

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποφέρει €500 εκατ. από την αρχική αδειοδότηση και €200 εκατ. από τα ετήσια τέλη λειτουργίας.

Βλέπουμε λοιπόν, πως η Κυβέρνηση, σε μια πράξη απίστευτου κυνισμού, αντιμετωπίζει με λογιστικό τρόπο τόσο τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΕ, για την μέχρι τώρα απαγόρευση στα «φρουτάκια» όσο και την καθίζηση των φορολογικών εσόδων! Επιπλέον, σαν άλλοθι χρησιμοποιείται και η ύπαρξη του παράνομου τζόγου, τη στιγμή που η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα μέτρο, είτε προληπτικό είτε κατασταλτικό για τον περιορισμό του!

Είναι εύλογο, πως στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης και του Μνημονίου, παρατηρείται μια ακόμα μεγαλύτερη στροφή του κόσμου προς τα τυχερά παιχνίδια, ως ένα πιθανό έσχατο μέσο οικονομικής ανάσας αλλά και ως ψυχολογική εκτόνωση! Και για αυτό το λόγο, το έγκλημα της Κυβέρνησης είναι ακόμα σοβαρότερο...

Με σκοπό τη σφαρικότερη ενημέρωση των αναγνωστών της η Iσκρα παραθέτει σχετικό ρεπορτάζ από την Ημερησία της Τετάρτης 26 Ιανουαρίου

Νομοσχέδιο: Άδειες για φρουτάκια και διαδικτυακό στοίχημα

Για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση), ενώ σε 2-3 χρόνια η είσπραξη εσόδων εκτιμάται πάνω από 1 δισ. ευρώ

της Mαρίνας Πρωτονοταρίου

Άδειες για παιχνιδομηχανές (φρουτάκια) και για διαδικτυακό στοίχημα και περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έρχεται να ρυθμίσει την αγορά τυχερών παιχνιδιών. 

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τη αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα, ενώ επιχειρείται να μπει και ένα πλαίσιο κανονισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα παίγνια μέσω του διαδικτύου οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Στόχος του νέου νομοσχεδίου όμως, εκτός από τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είναι και η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της αγοράς. 

Ειδικά για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση), ενώ σε 2-3 χρόνια η είσπραξη εσόδων εκτιμάται πάνω από 1 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το νόμο ιδρύεται η Ίδρυση «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ) που θα παρακολουθεί την αγορά που ανοίγει και η οποία σταδιακά θα ενσωματώσει τις αρμοδιότητες όλων των υφιστάμενων εποπτικών αρχών.

Τυχερά παιχνίδια

Συνολικά θα αδειοδοτηθούν 30.000 μηχανήματα, εκ των οποίων τα 5.000 θα διανεμηθούν σε 1.000 άδειες, ενώ τα 25.000 σε 4-10 άδειες.

Ειδικότερα προκηρύσσονται 4-10 άδειες ευρείας κλίμακας για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

Η προκήρυξη αυτή αφορά σε 25.000 παιγνιομηχανήματα. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται με διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια.
Στην προκήρυξη θα καθορίζονται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του τιμήματος, ο τρόπος γεωγραφικής διασποράς των παιγνιομηχανημάτων και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων.

Η άδεια ισχύει για 10 έτη. Ευρείας κλίμακας κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι Α.Ε. με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Προβλέπεται η ελεύθερη διάθεση τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.

Επίσης προκηρύσσει από 1.000 έως και 5.000 άδειες περιορισμένης κλίμακας, που αντιστοιχούν σε 1 έως και 5 παιγνιομηχανήματα, για συνολικό αριθμό 5.000 παιγνιομηχανημάτων.

Το τίμημα για κάθε άδεια ευρείας ή περιορισμένης κλίμακας καταβάλλεται σε ποσοστό 80% με την έκδοσή της, το δε υπόλοιπο 20% σταδιακά, όπως ορίζεται ειδικότερα στην προκήρυξη.

Νέες άδειες δεν μπορούν να προκηρυχθούν, αν δεν παρέλθει δεκαετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Ο κάτοχος άδειας ευρείας κλίμακας μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. 

Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους διενεργείται η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων.
Διαδίκτυο

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται 15 έως 50 άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια 5 έτη ενώ οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω Internet έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη .gr.

Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεφωνική συμμετοχή, είτε με συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την ΕΕΕΠ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Η συμμετοχή του Δημοσίου υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της άδειας ή του φορέα εκμετάλλευσης της άδειας, στα διεξαγόμενα τεχνικά-ψυχαγωγικά και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, και ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Η συμμετοχή αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
Επίσης προβλέπεται η φορολόγηση με διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, και φόρος στα κέρδη των παικτών όπως από τα λαχεία.

ΟΔΙΕ

Για τον ΟΔΙΕ αλλάζουν τα ποσοστά απόδοσης κερδών ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία του και προβλέπεται η εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών παιγνίων στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου του, καθώς και η διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Πηγή:  http://www.iskra.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου