7/5/14

Δημoτοπία: δημοκρατία εδώ και τώρα κατά τόπους.

Κείμενο - Πρόσκληση για τη δημιουργία της Δημοτοπίας

Αν κοιτάξουμε Switzerlandπροσεκτικά θα δούμε ότι ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2014 έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνιση του ένα μικρό αλλά καθόλου αξιοκαταφρόνητο πλήθος από δημοτικές κινήσεις πολιτών οι οποίες δια μέσου του προγράμματος και του τρόπου συγκρότησης τους προτάσσουν την άμεση δημοκρατία. Οι κινήσεις αυτές στο σύνολο τους είναι αποτέλεσμα ζυμώσεων και αποφάσεων των ίδιων των τοπικών κοινωνιών και αν και χωρίς κανένα επίπεδο συντονισμού μεταξύ τους, έμμεσα αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη και αυτό καταδεικνύει τον αυθόρμητο χαρακτήρα τους.

Εκτιμούμε ότι η εμφάνιση των δημοτικών κινήσεων θα συμβάλει με τρόπο καθοριστικό στην από εδώ και πέρα εξέλιξη του πολιτειακού ζητήματος της χώρας και την στρατηγική του κινήματος. Το αν αυτή η επίδραση θα είναι θετική ή αρνητική αυτό μένει να φανεί από την ίδια την εξέλιξη της ιστορίας. Για μας βέβαιο είναι ένα πράγμα: Η καθολικοποίηση του προτάγματος της άμεσης δημοκρατίας για τον κοινωνικό μετασχηματισμό προϋποθέτει ως στάδιο και χωροχρονική κατάκτηση την θεσμική της πραγμάτωση στο πεδίο των τοπικών κοινοτήτων. Το πώς αυτό θα πραγματωθεί χωρίς να δημιουργήσει επιπρόσθετες διαμεσολαβήσεις εξουσίας διατηρώντας την αμεσότητα του χαρακτήρα της δημοκρατίας είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς άλλος εκτός από την ίδια την πράξη, βέβαιο είναι πάντως ότι χωρίς αυτήν την αναβάθμιση και χωρίς τον ομοσπονδιακό προσανατολισμό των δήμων και των κοινοτήτων η άμεση δημοκρατία είναι καταδικασμένη να χωλαίνει σε ένα αδιάκοπτο ρυθμό κινηματικού αυτοπεριορισμού .


Για την παρακολούθηση του φαινομένου σε όλη του την διάσταση χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες ή προκαταλήψεις θεωρούμε ότι είναι ωφέλιμη η συγκρότηση ενός διαδικτυακού παρατηρητήριου από ανθρώπους με πεδίο δράσης και προβληματισμού τους την άμεση δημοκρατία.


Χωρίς καθόλου παράδοση στο ζήτημα του δημοτισμού, αλλά και επιπλέον μέσα σε ένα παρόν όπου η έννοια της άμεσης δημοκρατίας κακοποιείται συχνά από «εχθρούς» και «φίλους» δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι και οι παρούσες δημοτικές κινήσεις προσεγγίζουν την έννοια αυτή με αποκλίσεις η μία από την άλλη. Η χαρτογράφηση όλων των μορφών και εκφάνσεων τους θα μας δώσει τη δυνατότητα για την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων βασισμένα στην έρευνα και όχι σε ιδεολογικές κοινοτυπίες.

Καθώς η εμφάνιση τους καλύπτει το σύνολο της χώρας, και καθώς αφορά το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει το αντικείμενο μιας και μόνο πολιτικής ομάδας και γι αυτόν τον λόγο προτείνουμε τη δημιουργία ενός «διαδικτυακού χάρτη» ανοιχτό στη διαχείριση από ομάδες και άτομα που συμφωνούν με την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το κάθε άτομο και ομάδα θα είναι διαχειριστής του χάρτη αυτού και να συμβάλει στις εξής λειτουργίες: 
α) Παρουσίαση των δημοτικών κινήσεων που υιοθετούν την άμεση δημοκρατία ως πρόγραμμα
β) Ειδησιογραφία που αφορά αποκλειστικά τις δράσεις αυτών των κινήσεων
γ) Ενιαίο ερωτηματολόγιο για τις δημοτικές κινήσεις.
δ) Θεωρητικές και ιστορικές αναφορές 
ε) Και τέλος ενδεχομένως θέσεις σχετικά με το φαινόμενο του δημοτισμού εάν και εφόσον η διαχειριστική κοινότητα του διαδικτυακού χάρτη μπορεί και θέλει να τις εξάγει.

Πρακτικά η ύπαρξη Δημότοπου αυτοδιοικητικών πρωτοβουλιών, σχημάτων & παρατάξεων πολιτών στο Δήμο συμβάλει στο να φέρει τις πρωτοβουλίες αυτές σε συνάντηση με τον εαυτό τους είτε δια μέσου της ιστορικής τους κληρονομίας είτε αντιμέτωπες με το πρόσωπο των άλλων. 

Καθήκον αυτής της προσέγγισης είναι να σπάσει τα «ιδεολογικά ταμπού» ώστε να μπορέσει να γίνει με πολιτικούς όρους η συζήτηση για την άμεση δημοκρατία σε επίπεδο πόλεως και να διατηρήσει ευκρίνεια στο βλέμμα της λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πλευρές του ζητήματος χωρίς να παραβλέψει τυχόν άβολες πραγματικότητες και να παρουσιάσει κριτικά τις παρούσες δημοτικές κινήσεις «όπως είναι» αλλά και «όπως θα έπρεπε να είναι». 
Ενδεικτικά   

Η καταγραφή του διαδικτυακού χάρτη μπορεί να περιλαμβάνει: 

α) Παρουσίαση της ταυτότητας τους και του ιστορικού συγκρότησης τους. Από πού είναι, τι διαδικασίες ακολούθησαν, τις διακηρύξεις τους και πως αυτοπαρουσιάζονται, στοιχεία επικοινωνίας κλπ

β) Ένα ημερολόγιο δράσεων και εκδηλώσεων, να επιτελεί δηλαδή ένα έργο συγκεκριμένης ειδησεογραφίας που να αφορά τις αμεσοδημοκρατικές δημοτικές κινήσεις έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένο και ορατό το μέγεθος της παρουσίας τους.

γ) Να δημοσιεύει σε ξεχωριστό χώρο την προεκλογική τους δράση και τους εκλογικούς τους συνδυασμούς.

δ) Ένα κοινό ερωτηματολόγιο που παραθέτουμε ενδεικτικά:
  • Πώς ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους; Ποια είναι η σχέση τους με την τοπική κοινωνία; Προέκυψαν ως αποτέλεσμα τοπικών αγώνων ή ως αποτέλεσμα απόφασης και γιατί;
  • Για ποιο λόγο επιλέξανε τη δημοτική κίνηση ως μορφή; 
  • Ποια είναι η εσωτερική δομή και πως λειτουργεί η άμεση δημοκρατία στις συνελεύσεις τους;
  • Πώς λειτουργούν τα όργανα τους; Ποια είναι η σχέση τους με τον εκλογικό συνδυασμό;
  • Πώς αντιμετωπίζουνε το ζήτημα των αποφάσεων; Πώς των διαφωνιών; Πώς τη λειτουργία της ανάθεσης; της ανακλητότητας; της λογοδοσίας; 
  • Ποια είναι η πολιτική τους κουλτούρα και η ιδεολογική τους τοποθέτηση;
  • Πώς σκέφτονται την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στο δήμο. Ως διαδικασία εκλογής ή ως διαδικασία άσκηση της εξουσίας των πολιτών.
  • Ποια θεωρούν ότι είναι, εφόσον αποκτούσαν την αρχή του δήμου, η σχέση τους με την κεντρική κυβέρνηση.
  • Ποια θεωρούν ότι είναι τα εμπόδια που βάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο στην αμεσοδημοκρατική λειτουργία ενός δήμου και ποιες εναλλακτικές μεθόδους έχουν ή αλλαγές στο νόμο προτάσσουν;
  • Αν έχουν ένα πρόγραμμα αμεσοδημοκρατικής εξουσίας στο δήμο και ποιο είναι αυτό;
  • Αν υφίστανται μόνο για τις δημοτικές εκλογές ή έχουν και άλλη διάρκεια και δραστηριότητα στο δήμο;
ε) Τέλος ο διαδικτυακός χάρτης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κόμβο όπου θα συναντηθούμε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και θα προσεγγίσουμε το ζήτημα από την μεριά του ελευθεριακού δημοτισμού είτε ως μια θεωρητική και κριτική καταγραφή του φαινομένου (και, γιατί όχι με την μορφή μιας έντυπης έκδοσης;), είτε με μια πιο σταθερή και γόνιμη σχέση διαλόγου και συνεργασίας.
Το παρόν κείμενο αποτελεί λοιπόν πρόταση για συνεργασία η οποία έχει σταλθεί σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και συλλογικοτήτων με βάση την δημόσια τους θέση στο ζήτημα του δημοτισμού. 

Η Πρόταση έχει να κάνει με την από κοινού δημιουργία, στήριξη και εμπλουτισμό του διαδικτυακού χάρτη και πρόταση για την διεξαγωγή διαλόγου σε σχέση με το φαινόμενο του δημοτισμού.
Παρακαλούμε αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία ως πρώτο βήμα συμφωνίας να μας στείλετε την θέση σας και προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotopia@gmail.com .
Ως δεύτερο βήμα όσοι συμφωνούμε να ανοίξουμε αυτό το διάλογο μπορούμε να ενταχθούμε σε ένα φόρουμ όπου εκεί θα προπαρασκευάσουμε μαζί από την αρχή το πλαίσιο και τα πάντα. 
Συντροφικά από την ομάδα πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Δημοτοπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου