18/8/13

Το χρονοδιάγραμμα της διαθεσιμότητας


Νοσοκομεία με ράντζα στους διαδρόμους. Αυτή είναι η «πληρότητα» που διαφημίζει προκλητικά το υπουργείο Υγείας
Το χρονοδιάγραμμα της διαθεσιμότητας: Οι 22 "καυτές" ημέρες της υγείας...

Σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα 22 ημερών, αρχής γενομένης από τις 22 Αυγούστου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τόσο για μείωση προσωπικού σε όσα νοσοκομεία εκτιμά το Υπουργείο Υγείας, ότι οι εργαζόμενοι πλεονάζουν ή υπάρχουν κενές θέσεις που χρειάζονται κάλυψη.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του “Έθνους της Κυριακής”, στη διαδικασία αυτή προβλέπεται και έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για κατάργηση θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, κάτι που θα γίνει την Παρασκευή 23 Αυγούστου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των αλλαγών στο υπουργείο Υγείας προβλέπει:

- 21/8/2013: Σύσταση Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπουργείου Υγείας. Συγκρότηση. Ορισμός μελών. Ολοκλήρωση αξιολόγησης δομών, η οποία θα περιέχει τις πλεονάζουσες και τις κενές θέσεις κατά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.
- 22/8/2013: Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για έγκριση του σχεδίου αξιολόγησης δομών. Γνωστοποίηση από το υπουργείο Υγείας των κενών θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορίες, κλάδους ή/και ειδικότητες στο Κεντρικό Τριμελές Συμβούλιο.
- 23/8/2013: Έκδοση ΚΥΑ για κατάργηση θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα. Εφόσον είναι αναγκαίο: Έκδοση ΚΥΑ σύστασης θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη κενές στους φορείς υποδοχής, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και των σχεδίων στελέχωσης που θα έχουν εγκριθεί από το ΚΣΜ).
- 26/8/2013: Σύνταξη πινάκων συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή από τις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, σύμφωνα με το ενιαίο λογισμικό που παρέχει για τον σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Η ΥΑ για τη διαθεσιμότητα θέτει έως 15 ημέρες προθεσμία για τη σύνταξη των πινάκων από τις Δ/νσεις Διοικητικού.
- 27/8/2013: Συνεδρίαση Κεντρικού Τριμελούς Συμβουλίου και διατύπωσης γνώμης για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδους ή/και ειδικότητες, που θα μετακινηθούν. Έκδοση ανακοίνωσης υπουργού ΔΜΗΔ. Δημοσίευση σε ΦΕΚ. Έναρξη δεκαπενθήμερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
- 11/9/2013: Λήξη αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
- 12/9/2013: Σύνταξη πινάκων συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή από τις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, σύμφωνα με το ενιαίο λογισμικό που παρέχει για τον σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ.
- 13/9/2013: Το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα. 

Το ειδικό τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του υπ. Υγείας γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι διαθέσιμοι υπάλληλοι μπορούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν και εκδίδει τον τελικό πίνακα.

πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου