25/11/13

Καταγγελία-«φωτιά» για τον Υπουργό Παιδείας

Καταγγελία-«φωτιά» για Αρβανιτόπουλο και διαθεσιμότητες 
 
Πραξικοπηματικά, ο υπουργός Παιδείας παρενέβη στο έργο του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αντικατέστησε τα δύο μέλη του όταν αυτά ζήτησαν να κάνουν έλεγχο στοιχείων συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, προτού οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για να ξεκινήσει η διαθεσιμότητα.

Αυτό προκύπτει από το έγγραφο-«φωτιά» με την καταγγελία των δύο μελών, που έχει στη διάθεσή της η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι σχετικοί πίνακες κατάταξης που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ είναι όχι μόνο ανακριβείς και με σωρεία λαθών, όπως καταγγέλλεται από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά φέρεται ότι παραποιήθηκαν στοιχεία και δεν τηρήθηκαν ούτε οι στοιχειώδεις νόμιμες διαδικασίες, καθ' υπόδειξιν μάλιστα του ίδιου του υπουργού.
Στη θέση των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αντικαταστάθηκαν, ο κ. Αρβανιτόπουλος όρισε δύο υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι κάποιους από τα νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, ως ώφειλε. Για να έχει, προφανώς, το κεφάλι του ήσυχο.

Τα όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου είναι αποκαλυπτικά για την πλήρως αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Η «Κ.Ε.» έχει στη διάθεσή της την καταγγελία των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα όσα διαδραματίστηκαν. 

Δημοσιεύουμε αποσπασματικά:
**«Στις 15.31 της 20ής Νοεμβρίου, ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικώς να παραστούμε κατεπειγόντως στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Μεταβήκαμε κατά την ώρα 17.00 στα γραφεία του ΑΣΕΠ όπου συνεδριάζει το Ειδικό Τριμελές».
**«Εξετάστηκαν κατ' αρχάς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, που είχε απαντήσει στις ενστάσεις και ερωτήσεις μας και εγκρίθηκαν οι αναρτήσεις των καταστάσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το οποίο όμως η Διοίκησή του δεν είχε απαντήσει στα ερωτήματα του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η ανάρτηση των καταστάσεων».
**«Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα άλλα ΑΕΙ. Διαπιστώθηκε από τις καταστάσεις ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που μοριοδοτείται από την εισαγωγή του στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ. Επίσης, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δήλωσε στην απογραφή του άριστη υπηρεσιακή αξιολόγηση».
**«Δεδομένου ότι η ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας διά στόματος υπουργού ήταν ότι μέσω ΑΣΕΠ έχουν προσληφθεί 12 διοικητικοί υπάλληλοι στο Καποδιστριακό και στο Πολυτεχνείο 19, προβληματιστήκαμε διαπιστώνοντας στις καταστάσεις που ελέγχαμε ότι υπήρχαν περίπου 200 υπάλληλοι του ΕΚΠΑ και περίπου 120 του ΕΜΠ που είχαν δηλώσει στην απογραφή τους ότι είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ».
**«Επειδή η πρόεδρος του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαιτούσε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, θεωρήσαμε ότι είναι και νόμιμο και ηθικό και διασφαλίζει την αμεροληψία και διαφάνεια να γίνει έλεγχος των συγκεκριμένων στοιχείων από τους φακέλους».
**«Η απάντηση της προέδρου συνοπτικά ήταν η εξής: "Πρέπει να τα τελειώνουμε γιατί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και πλήττεται και το δημόσιο συμφέρον"».
**«Μας υπέβαλε το ερώτημα αν δηλώνουμε κώλυμα. Η απάντησή μας ήταν αρνητική και τότε η πρόεδρος δήλωσε ότι έχει αυτή κώλυμα και τηλεφώνησε στον υπουργό Παιδείας για να ενημερώσει σχετικά».
**«Μετά από αρκετή ώρα και περί τις 20.30 ήρθε έγγραφο του υπουργού Παιδείας. Το εν λόγω έγγραφο ζητούσε την αντικατάστασή μας από υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι από τα νόμιμα αναπληρωματικά μας μέλη και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Τα δύο μέλη έχουν επισυνάψει στα πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ιδιόχειρη δήλωσή τους με την οποία εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να πιστοποιήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ.

Και αναφέρουν τα εξής:
1«Παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που δηλώνουν εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ και επίσης μεγάλος αριθμός αξιολόγησης των υπαλλήλων με βαθμό 9 και 10, μοριοδότηση που επηρεάζει έντονα την κατάταξη προκειμένου από το τέλος της κλίμακας να τεθεί σε διαθεσιμότητα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες μοριοδοτήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν χωρίς αυτό να έχει την έννοια ελέγχου της ειλικρίνειας των δηλούντων, δεδομένου ότι ως προς το ΑΣΕΠ κάποιοι να θεωρήσουν ότι το δικαιούνταν επειδή είχαν εισαχθεί στη Δημόσια Διοίκηση με το Π.Δ. 164».
2«Ως προς την υπηρεσιακή αξιολόγηση με 9 και 10 απλά να μη γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα νομιμοποιείται με τον έλεγχο της ειδικής επιτροπής».
3«Βεβαίως δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν πιστοποιηθεί και βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Πανεπιστημίων και του υπουργείου Παιδείας».
4«Διαχέεται έντονα η εντύπωση ότι στο ΕΚΠΑ μόνο 12 υπάλληλοι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ και ανάλογος αριθμός για το ΕΜΠ. Σεβόμενοι και το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο, αλλά και την έντονα εκφρασθείσα επιθυμία για διαφάνεια και αμεροληψία του υπουργείου Παιδείας, δεν δεχόμαστε εμείς να τα πιστοποιήσουμε».

πηγή enet.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου