11/2/11

Πρωτοφανής τροπολογία ποινικοποιεί την μη καταβολή εισιτηρίου


Κίνδυνος να πλημμυρίσουν οι φυλακές με ανέργους και μετανάστες!

Η Κυβέρνηση, μετά την επιβολή "Στρατιωτικού νόμου" στις Σέρρες από τον εκεί Αστυνομικό Διοικητή και μετά τη στρατιωτική άσκηση "Καλλίμαχος" για την κταστολή λαϊκών διαδηλώσεων, προχώρησε σε ένα άλλο πρωτοφανές αυταρχικό μέτρο ποινικοποίησης των κοινωνικών διαμαρτυριών.

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Υποδομών το απόγευμα της Πέμπτης (10/2), προκειμένου να ψηφισθεί στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες του Λεκανοπεδίου, που η συζήτηση του ξεκινάει εσπευσμένα τη Δευτέρα στη Βουλή, η μη πληρωμή εισιτηρίου στις αστικές μεταφορές εφ' όσον επαναλαμβάνεται μετατρέπεται σε πλημέλλημα, με συνέπεια ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες.

Η πρωτοφανής αυτή σε σύλληψη ποινικοποίηση κινδυνεύει να πλημμυρίσει το επόμενο διάστημα τις ελληνικές φυλακές όχι μόνο με διαμαρτυρόμενους ακτιβιστές αλλά και πάμπτωχους πολίτες, ανέργους και μετανάστες, που δεν πληρώνουν εισιτήριο όχι γιατί διαμαρτύρονται αλλά γιατί πολύ συχνά δεν έχουν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη τους.

Στην ίδια τροπολογία, προκειμένου να προστατευτούν οι εργολάβοι, πετάει στα 200 ευρώ το πρόστιμο για τη μη πληρωμή διοδίων και φτάνει έως την αφαίρεση διπλώματος του οδηγού και των πινακίδων του αυτοκινήτου!

Ολόκληρη η τροπολογία έχει ως εξής:

Αιτιολογική έκθεση
1. Η λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς θέτει υπό σοβαρή διακινδύνευση την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του συστήματος των δημοσίων συγκοινωνιών της χώρας. Η ηθική απαξία της συμπεριφοράς αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεδομένου ότι η εν λόγω παραβατικότητα επηρεάζει εν τέλει και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο των πολιτών και της κοινωνίας.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η ποινική πρόληψη, και προτείνεται η θέσπιση ρυθμίσεων αντίστοιχων με εκείνες του άρθρου 391 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 1 παρ. 12β΄ του ν. 2207/1994, όταν οι εν γένει συνθήκες ήταν διαφορετικές και είχε θεωρηθεί ότι επαρκούσαν οι διοικητικές κυρώσεις για να αποτρέψουν την παραβατική συμπεριφορά.
Η απαγόρευση καταλαμβάνει την χωρίς πληρωμή αντιτίμου χρησιμοποίηση δημόσιου μέσου συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση καθώς και την είσοδο με το σκοπό αυτό σε χώρο όπου ασκείται έλεγχος για την καταβολή του ανωτέρου αντιτίμου.

2. H με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση ή αποφυγή πληρωμής διοδίων τελών σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες συνιστά αποκλίνουσα συμπεριφορά που προκαλεί κωλυσιεργία, επηρεάζει αρνητικά την κυκλοφορία αλλά και την ασφάλεια και λειτουργία της συγκοινωνιακής εγκατάστασης.
Προς τούτο συνιστάται η θέσπιση ρητής απαγόρευσης και εντεύθεν η απειλή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Η προτεινόμενη διάταξη εντάσσεται συστηματικά στο άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπου και ρυθμίζεται η εν γένει κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες.

Η παράβαση μπορεί να διαπιστώνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάπραξή της ή κατόπιν ελέγχου του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση η παράβαση βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και συνεπάγεται για τον παραβάτη την επιβολή του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου (200 ευρώ) και τη δυνητική επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 παρ. 2 του Κώδικα (αφαίρεση άδειας ικανότητας οδηγού, άδεια κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων οχήματος για 20 ημέρες).

Άρθρο...
1. Προστίθεται άρθρο 391 στον Ποινικό Κώδικα ως ακολούθως:
Αρθρο 391
Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου

Όποιος, χωρίς την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη μορφή, χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση ή εισέρχεται με τον σκοπό αυτό σε χώρο όπου ασκείται έλεγχος για την καταβολή του ανωτέρω αντιτίμου με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση.

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» αναριθμείται σε παράγραφο 11. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως».

Πηγή: http://www.iskra.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου