21/12/13

Σύμβαση καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων


ΕΤΑΙΡΕΙΑ «HELLAS ONLINE»- Σύμβαση καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων
 

Η «Hellas OnLine» μετέφερε τους περίπου 400 εργαζομένους που απασχολούσε στο τηλεφωνικό κέντρο σε άλλη εταιρεία, στην οποία παρέδωσε και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

Την καταγγελία κάνει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), το οποίο κάλεσε τους εργαζόμενους «να μη δεχτούν καμία μείωση του μισθού και των δικαιωμάτων τους, να μην υπογράψουν καμία απόλυση, να αγωνιστούν μαζί με τη σωματειακή επιτροπή του ΣΕΤΗΠ, έχοντας στο πλευρό τους τους συναδέλφους του κλάδου», σε γενική συνέλευση των εργαζομένων, που πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί, ώστε να μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού στη νέα εταιρεία με τα ίδια δικαιώματα. 

Στην αντίπερα όχθη, οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού κάλεσαν τους εργαζόμενους να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις.

Οι όροι της σύμβασης

Ορισμένοι από τους όρους της νέας σύμβασης, που κλήθηκαν να υπογράψουν οι εργαζόμενοι, είναι οι εξής:

«Ο Εργοδότης δικαιούται κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη αυτού κρίση: α. να απασχολήσει οποτεδήποτε το Μισθωτό και σε άλλη εκτός της συμφωνηθείσας ειδικότητα. β. να τον απασχολήσει οποτεδήποτε και σε άλλη θέση και γ. να μεταθέτει τούτον από θέση σε θέση και από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανεξάρτητα από ειδικότητες και χωρίς καμιά αξίωση του μισθωτού για πρόσθετη αμοιβή από την αιτία αυτή...».

«...στο συμφωνούμενο ως άνω μισθό και ειδικά στο υπέρτερο του ισχύοντος ή μέλλοντος να ισχύσει νόμιμου κατωτάτου ορίου τμήμα αυτού, περιλαμβάνεται και συμψηφίζεται κάθε απαίτηση για προσαύξηση ή αποζημίωση του Μισθωτού και ειδικότερα λόγω: α. Οικογενειακών βαρών β. Πολυετίας ή προϋπηρεσίες γ. Αποζημιώσεως για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ή για προσαύξηση των δώρων από την αμοιβή αυτή δ. Αποζημιώσεως ή αμοιβής για τυχόν εκτός έδρας απασχόληση...»

«...κάθε ποσό (...) που υπερβαίνει τις νόμιμες αποδοχές (σ.σ. η αμοιβή είναι περίπου 700 ευρώ!) (...) καθώς και κάθε, πέραν της αμοιβής αυτής, παροχή, είναι οικειοθελής παροχή εκ μέρους του Εργοδότη και παρέχεται εξ ελευθεριότητος αυτού, διατηρεί δε ο τελευταίος το δικαίωμα να την ανακαλεί ελεύθερα οποτεδήποτε».

«Οι ώρες της ανά 24ωρο απασχόλησης του μισθωτού ορίζονται από τον Εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του, ο δε Μισθωτός είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του κατά συμμόρφωση προς αυτές τις ανάγκες».

«Παριστάμενης ανάγκης υπερωριακής, υπερεργασιακής ή νυκτερινής εργασίας ή εργασίας τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ο Μισθωτός υποχρεούται να παρέχει την εργασία του απροφάσιστα τελών εν γνώσει ότι η φύση της επιχειρήσεως του Εργοδότη, απαιτεί 24ωρη εργασία, όπως και εργασία όλες τις ημέρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες».

«Ο Μισθωτός υποχρεούται να δέχεται την επιμόρφωσή του και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά επαγγελματικά σεμινάρια, οπουδήποτε και αν πραγματοποιούνται αυτά, έστω και μετά τη λήξη της ημερησίας εργασίας, χωρίς η υπέρβαση του χρόνου τούτου για τους παραπάνω λόγους να θεμελιώνει αξίωση προς καταβολή υπερωριακής ή πρόσθετης αμοιβής».

πηγή: Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου