7/11/11

Γιατί πρέπει να βγούμε από την ευρωζώνη!


Έξι  παρατηρήσεις για μια προοδευτική έξοδο!

Τι σημαίνει «εθνικό νόμισμα» και γιατί έχει κρίσιμη σημασία μια νέα εθνική προοδευτική νομισματική πολιτική;

Το νόμισμα και η νομισματική πολιτική για κάθε χώρα δεν είναι ένα ουδέτερο πράγμα ή μια ουδέτερη, άνευ σημασίας, λειτουργία, όπως, ίσως, νομίζουν οι περισσότεροι.

Αντίθετα, το είδος του νομίσματος και κυρίως η νομισματική πολιτική και όσα τη συνοδεύουν παίζουν κρίσιμο, αν όχι και καθοριστικό, ρόλο για τις οικονομικές εξελίξεις σε μια οποιαδήποτε χώρα.

Στο κείμενο αυτό, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε σε γενικές και αδρές γραμμές, το τι σημαίνει και γιατί είναι απόλυτα αναγκαίο για τη χώρα μας και για την έξοδο από την κρίση ένα νέο εθνικό νόμισμα και η εφαρμογή μιας νέας εθνικής προοδευτικής νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προοδευτικής ανασυγκρότησης μιας χώρας.

Συμπυκνώνουμε αυτή την αδήριτη ανάγκη στις εξής παρατηρήσεις:
ΠΡΩΤΗ: Η έξοδος από το ευρώ το πρώτο που θα επιφέρει είναι η συγκρότηση μιας νέας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας που θα υποκαταστήσει τη σημερινή Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτή η νέα Εθνική Κεντρική Τράπεζα δε θα υπάγεται, όπως η σημερινή Τράπεζα της Ελλάδας, στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και δε θα λειτουργεί κάτω από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
ΔΕΥΤΕΡΗ: Αυτή η νέα Εθνική Τράπεζα, όχι μόνο δε θα υπάγεται στην ΕΚΤ της Φρανκφούρτης, αλλά και θα τεθεί υπό άμεσο πολιτικό, δημοκρατικό και κοινωνικό εθνικό έλεγχο. Με δύο λόγια, η νέα αυτή Εθνική Κεντρική Τράπεζα θα πάψει να είναι, δήθεν, «ανεξάρτητη» όπως η σημερινή και θα κατευθύνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ θα βρίσκεται η ίδια και η πολιτική της κάτω από τον πιο ουσιαστικό δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έλεγχο.
ΤΡΙΤΗ: Η νέα αυτή Εθνική Κεντρική Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να τυπώνει εθνικό νόμισμα – κάτι που δε μπορεί να κάνει η σημερινή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το δικαίωμα θα μπορεί να το ασκεί σχεδιασμένα, με έλεγχο της κυβέρνησης και της κοινωνίας και με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.
Στη συγκεκριμένη φάση που διανύουμε, η εκτύπωση νομίσματος με σχεδιασμένο τρόπο από τη νέα Εθνική Κεντρική Τράπεζα είναι άκρως επιβεβλημένη προκειμένου να χρηματοδοτηθεί προγραμματισμένα και προνομιακά το Δημόσιο και η ελληνική οικονομία, κάτι που δεν μπορεί να πράξει η σημερινή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτή η προνομιακή χρηματοδότηση από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα του Δημοσίου και της οικονομίας είναι απόλυτη ανάγκη προκειμένου να διασφαλιστεί «ανάσα» στη χώρα και διέξοδος από την κρίση.
ΤΕΤΑΡΤΗ: Η νέα Εθνική Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να χαράξει, υπό κυβερνητικό και κοινωνικό έλεγχο, μια νέα εθνική, προοδευτική νομισματική πολιτική που θα έχει δύο θεμελιώδεις άξονες:
 1. Να χρηματοδοτεί προνομιακά το κράτος και ευρύτερα το δημόσιο τομέα, αλλά και τις τράπεζες που θα εθνικοποιηθούν, προκειμένου οι τελευταίες να εφαρμόσουν μια νέα αναπτυξιακή, παραγωγική και κοινωνική χρηματοπιστωτική πολιτική, πράγμα που δε μπορεί να γίνει σήμερα υπό το καθεστώς της ΕΚΤ.
 2. Να διαμορφώνει τα επιτόκια χρηματοδότησης της με αποκλειστικά κριτήρια τις ανάγκες και τον «κύκλο» της ελληνικής οικονομίας και με όρους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, όπου τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας είναι τα επιτόκια της ΕΚΤ και κινούνται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα υπό τα μονεταριστικά κριτήρια και τις ανάγκες της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να πνίγουν και να βυθίζουν σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση την ελληνική οικονομία.
Αν είχαμε σήμερα μια Εθνική Κεντρική Τράπεζα, θα μπορούσε, υπό τον έλεγχο μιας προοδευτικής κυβέρνησης, να καθορίσει σχεδόν μηδενικά επιτόκια και στη βάση αυτών να χρηματοδοτεί επαρκώς το Δημόσιο και το δημόσιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, για να υποβοηθήσει, με τη προώθηση, από την πλευρά τους, μιας πολιτικής ισχυρής ρευστότητας και παραγωγικών επενδύσεων, διεξόδου από την ύφεση και την κρίση!
ΠΕΜΠΤΗ: Ειδικότερα, η νέα Εθνική Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να παίξει κρίσιμο ρόλο στη σχεδιασμένη και επαρκή χρηματοδότηση, με μηδενικά, αν χρειάζεται, επιτόκια, πρώτα και κύρια του Δημοσίου (μαζί με τις δημόσιες τράπεζες), ιδιαίτερα σε μια φάση σαν τη σημερινή, που το ελληνικό Δημόσιο δε μπορεί να καταφύγει στις αγορές, ενώ θα έχει διακόψει και την αποικιακή χρηματοδότησης της τρόικας, προβαίνοντας, κατά πάσα πιθανότητα, σε στάση πληρωμών επί του χρέους!
ΕΚΤΗ: Η συγκρότηση εθνικού νομίσματος θα έδινε τη δυνατότητα σε μια προοδευτική κυβέρνηση να προβεί ως αναγκαία πράξη, υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, σε μια γενναία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, κάτι που δε μπορεί προφανώς να γίνει σήμερα με νόμισμα το ευρώ!
Είναι πιθανότατο, για παράδειγμα, ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα προχωρούσε, υπό τις σημερινές περιστάσεις, σε μια υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, η οποία μπορεί να έφτανε το 50%!
Μια τέτοια μεγάλη υποτίμηση ασφαλώς δε θα είναι ότι πιο ευχάριστο!
Στην παρούσα συγκυρία, όμως, δε μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ανακούφιση για μια οικονομία σαν την ελληνική, η οποία υστερεί απελπιστικά σε αποδοτικότητα, από αυτή τη μεγάλη υποτίμηση.
Κι αυτό διότι μια γενναία υποτίμηση του νέου μας εθνικού νομίσματος θα ενίσχυε σημαντικά την εγχώρια παραγωγική βάση - και ιδιαίτερα τις εξαγωγές – και επομένως την απασχόληση. Ταυτόχρονα, αυτή η μεγάλη υποτίμηση θα συγκρατούσε τους μισθούς, θα ενίσχυε τα εισοδήματα, θα αποδυνάμωνε σημαντικά τις εισαγωγές και θα τόνωνε σημαντικά το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα!

Την ίδια ώρα, είναι παντελώς αβάσιμοι ή άκρως υπερβολικοί οι κίνδυνοι που διατυπώνονται για μια ενδεχόμενη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.
Η στάση πληρωμών για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους θα αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό την ανατίμηση του χρέους από το νέο, υποτιμημένο νόμισμα, οι κίνδυνοι για φτηνή εξαγορά ελληνικών περιουσιακών στοιχείων από το εξωτερικό θα εξουδετερωθούν με τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων, οι φόβοι για αύξηση του πληθωρισμού λόγω ανατίμησης των εισαγωγών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρό και ουσιαστικό έλεγχο των τιμών, ενώ σαφέστατα οι καταθέσεις θα είναι απόλυτα ασφαλισμένες στο νέο, εθνικό νόμισμα από το νέο δημόσιο – υπό κοινωνικό έλεγχο – τραπεζικό σύστημα!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Πολύ συνοπτικά, σε αντίθεση με το ευρώ, ένα νέο εθνικό νόμισμα:
 • Θα διαμορφώσει το πλαίσιο για μια νέα, υπό πολιτικό έλεγχο, Εθνική Κεντρική Τράπεζα και μια νέα, προοδευτική νομισματική πολιτική, με αποκλειστικά κριτήρια την παραγωγική ανάπτυξη και την απασχόληση και όχι μόνο την καταπολέμηση του πληθωρισμού, όπως σήμερα.
 • Θα ενισχύσει με την υποτίμηση του την εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση, τα εισοδήματα, τον τουρισμό και τις εξαγωγές.
 • Θα εξασφαλίσει επαρκή και φτηνή χρηματοδότηση (μέχρι μηδενισμού των επιτοκίων) στο Δημόσιο και στην οικονομία για να υπηρετήσουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Χωρίς όλα τούτα, που θα είναι μόνο η αφετηρία για την άσκηση μιας προοδευτικής πολιτικής, είναι αδύνατη η διέξοδος από την παρούσα κρίση και αδύνατη μια νέα αναγεννητική προοπτική για τη χώρα!

Συνεπώς η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ, και η λαϊκή εξουσία είναι η μόνη διέξοδος!

Γι’ αυτό όσοι κινδυνολογούν και καταστροφολογούν με το εθνικό νόμισμα, το μόνο που εκφράζουν και υπηρετούν είναι άκρως ιδιοτελή και βαθύτατα ταξικά, μεγάλα συμφέροντα – πρώτα από όλα, τα συμφέροντα του χρηματιστικού και πολυεθνικού κεφαλαίου.

πηγή: ίσκρα, 7 Νοεμβρίου 2011

1 σχόλιο:

 1. Από τις όποιες γνώσεις πάνω σε οικονομικοπολιτικά θέματα,συμφωνώ!Αλλά θα μπορούσατε να εξηγήσετε τί εννοείτε
  "Θα ενισχύσει με την υποτίμηση του την εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση, τα εισοδήματα, τον τουρισμό και τις εξαγωγές."
  Πώς θα γίνει αυτό;Και επιπλέον,θα απομονωθούμε μετά την έξοδο,δηλαδή επιβολή εμπάργκο κοινώς από ΗΠΑ και οποιαδήποτε χώρα-μέλος της ΕΕ.Δηλαδή,όταν λέτε τις εξαγωγές,θα απευθυνθούμε σε άλλες αγορές,δηλαδή Κίνα,λατινική Αμερική όπου δεν χρωστάμε πολλά;Και τί εννοείτε οτι με την υποτίμηση θα ενισχυθεί "η εγχώρια παραγωγή καιτα εισοδήματα" και πώς;

  Ευχαριστώ,Βασίλης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή