24/12/12

ΕΜΕ - MENSA – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμπράττουν για τη «χαρισματικότητα»; Κριτική θεώρηση μιας ημερίδαςτης Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου*

Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγικά
2. Ασυμβατότητα τίτλου (υπότιτλου) και περιεχομένου στην (υπό μελέτη) ημερίδα
3. Συνδιοργανωτές της (υπό μελέτη) ημερίδας: ΕΜΕ, η μετάλλαξη (μελέτη περίπτωσης)
3.1. Περιήγηση στο «βαθύ κράτος» της ΕΜΕ και αποτίμηση της παρουσίας της στην (υπό μελέτη) ημερίδα
3.1.1 Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση από τη μαθηματική κοινότητα

  
1. Εισαγωγικά
Παρακολουθήσαμε την ημερίδα που διοργάνωσε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός[1] με θέμα: «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις εμπειριών[2] μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» μια και το θέμα προκαλεί το ενδιαφέρον.
Εισαγωγικά θα αναφέρουμε ότι την ημερίδα απασχόλησαν τα χαρισματικά/ταλαντούχα/προικισμένα παιδιά και έφηβοι και αρχικά θα παραθέσουμε κάποια διευκρινιστικά στοιχεία για να διευκολύνουμε την παρακολούθηση του κειμένου μας.
Τα χαρισματικά/ταλαντούχα/προικισμένα παιδιά και έφηβοι, λοιπόν, αν και δεν υπερβαίνουν το 3% στο γενικό πληθυσμό, και πολύ είναι, με τη συνεχή διεύρυνση του ορισμού, που παραμένει γενικός, ασαφής και «ρευστός», καταλήγουν, αισιόδοξα, να περιλαμβάνουν το 20%(!!!) του πληθυσμού...
Είναι εύκολο, λοιπόν, να αντιληφθείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει το ότι, με την κάλυψη της επιστήμης, σε τελική ανάλυση, το 1/5 του πληθυσμού θα μπορούσε να αποκτήσει την... ταμπέλα χαρισματικό, ταλαντούχο, προικισμένο ή δημιουργικό παιδί /έφηβος.
Βέβαια στα στατιστικά δεδομένα η αξία των ποσοστών είναι σχετική. Παραδειγματικά αναφέρουμε πως στην έκθεση του Florida Department of Education (2008)[3] αναγνωρίζεται πως με βάση εμπειρικά δεδομένα το ποσοστό 3% στο γενικό πληθυσμό των χαρισματικών/ταλαντούχων/προικισμένων παιδιών και εφήβων δεν ισχύει για κάθε δείγμα του πληθυσμού. Η αναφορά τους αφορά στην Αριζόνα, όπου μόνο το 0,14% των φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα για χαρισματικούς/ταλαντούχους προέρχεται από γλωσσικές μειονότητες (δηλαδή γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό την αγγλική γλώσσα). Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι φοιτητές (σε σχέση με τη γλώσσα της μειονότητας) αντιπροσωπεύουν 16,17% του πληθυσμού σχολικής ηλικίας. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό των Μαύρων, των ισπανόφωνων, των Ινδιάνων της Αμερικής που αναγνωρίζονται ως χαρισματικά παιδιά αντιπροσωπεύουν μόλις το ήμισυ του αναμενόμενου ποσοστού!!!

Εκτιμάμε, λοιπόν, με βάση τα στοιχεία ότι η «κοινωνία» μετατρέπει σε κοινωνική διάκριση αυτό που η φύση χάρισε αταξικά και ταυτόχρονα ανοίγει μια «αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών» με διεθνείς διαγωνισμούς, ολυμπιάδες, ημερίδες, επιστημονικές έρευνες, εργαλεία μέτρησης  κ.ο.κ.
Πράγματι στις μέρες μας σχηματίζεται μια συνεχώς διευρυνόμενη αγορά από «πελάτες εκπαιδευτικών υπηρεσιών» που αισιοδοξούν και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να «ανήκει» το παιδί τους στο 1/5 του πληθυσμού. Δεν φαίνονται μάλιστα να απασχολούνται για το τι θα απογίνουν τα υπόλοιπα 4/5 των παιδιών που δεν έτυχε να έχουν ευαισθητοποιημένους γονείς και την απαραίτητη οικονομική βάση για να μετέχουν στη διαδικασία ως πελάτες και να καλλιεργήσουν τη χαρισματικότητα που, με βάση μετρήσεις(!!!), κατέχουν. Το παράδοξο είναι ότι ενώ το εγγενές αυτό χαρακτηριστικό, που ενυπάρχει, «αταξικά» όπως τονίζεται σε κάθε ευκαιρία, από τη γέννησή του στον άνθρωπο, δεν είναι μετρήσιμο... Η επιστήμη, όμως, κατέκτησε το «αδύνατο», μέτρησε και αποτίμησε αυτό που δεν μετριέται... Έφτιαξε μάλιστα και τα «κατάλληλα» εργαλεία και μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας «παράγει» χαρισματικά/ταλαντούχα/ προικισμένα παιδιά/εφήβους.2. Ασυμβατότητα τίτλου (υπότιτλου) και περιεχομένου στην (υπό μελέτη) ημερίδα
Στη συνέχεια μετά τη σύντομη εισαγωγή στο θέμα και στον προβληματισμό που αναπτύσσεται θα επισημάνουμε κάποια στοιχεία δηλωτικά τάσεων από μια πρώτη ανάλυση των δημοσιευμένων, σχετικά με την ημερίδα, ανακοινώσεων[4].
Όσον αφορά τον τίτλο της ημερίδας «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες»[5] από τη διατύπωσή του (και όχι μόνο για όσους έχουν ιδίαν αντίληψη επειδή παρακολούθησαν την ημερίδα) είναι φανερό πως έχει χαλαρή σχέση με τα τρία συμπόσια[6] που στοιχήθηκαν κάτω από την ομπρέλα του.
Ένας τίτλος ημερίδας, λοιπόν, με προβληματική σχέση με το περιεχόμενο. Μάλιστα η τεχνική της συρραφής τριών συμποσίων που επελέγη είχε σαν αποτέλεσμα να οξυνθεί αντί να αμβλυνθεί η ανακολουθία του τίτλου σε σχέση με το περιεχόμενο της ημερίδας.
Με δυο λόγια προηγήθηκε (συμπόσιο 1) το θεωρητικό μέρος, με εισηγήσεις (και ελπίζουμε να δημοσιευθούν σύντομα), που διήρκεσαν γύρω στις δυόμισι ώρες (τα συμπόσια 2 και 3 διήρκεσαν συνολικά δυόμισι ώρες), το οποίο και τελικά αποδείχτηκε εκτός αντικειμένου σε σχέση με τον ανακοινωμένο τίτλο της ημερίδας.

Αναλυτικά, οι εισηγήσεις δεν στηρίχθηκαν σε «αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» ούτε και ανακοινώθηκαν δεδομένα που προήλθαν από αφηγήσεις μαθητών/φοιτητών που διακρίθηκαν σε επιστημονικές Ολυμπιάδες όπως ρητά καθόριζε ο  υπότιτλος της ημερίδας. Όσο για τη σχέση που έχει ο τίτλος «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση» με τον υπότιτλο, δεν διασαφηνίστηκε από τους οργανωτές (ούτε από τις εισηγήσεις) ενώ για όσα υποδηλώνονται για τη σχέση μεταξύ του τίτλου και του υπότιτλου, επισημαίνουμε πως αμφισβητήθηκε (και σωστά) ότι η αριστεία συνεπάγεται υποχρεωτικά και τη χαρισματικότητα. Συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία ωθούμαστε στο συμπέρασμα ότι η «εξωτερική» σύνδεση (τίτλου –υπότιτλου) συνιστά μια απαρίθμηση τίτλων με στόχο η ημερίδα να βιβλιογραφείται και να «χρεώνεται» στις δράσεις για την «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση». Αν έτσι έχουν τα πράγματα(;) τότε συμβάλλει στον εμπλουτισμό των βιογραφικών, αφού οι κάθε είδους μετρήσεις – αξιολογήσεις[7], καταλήγουν να μετράνε την... επιφάνεια και όχι την ουσία...

Ειδικότερα ο τίτλος της ημερίδας «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση» δεν προσιδιάζει με το περιεχόμενο, δηλωμένο και άδηλο. Με δυο λόγια η αριστεία δεν είναι προνόμιο μόνο του 2% (των χαρισματικών) ούτε και οι υψηλές επιδόσεις είναι προαπαιτούμενο για την αριστεία. Άλλωστε ακόμη και ο «Θεσμός Αριστεία»[8] αναζητεί καλές πρακτικές για να βελτιώνουν όλοι οι μαθητές, καθένας χωριστά, τις επιδόσεις τους...


Συνοψίζουμε ότι σχετικά με τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν αυτές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και κινήθηκαν από τα χαρισματικά/ ταλαντούχα/προικισμένα/δημιουργικά παιδιά μέχρι τα παιδιά με υψηλές επιδόσεις θέτοντας ζητήματα ορισμών και διασαφήνισης εννοιών και περιγραφής θεωρητικών μοντέλων αλλά και «κατασκευάζοντας εργαλεία μέτρησης», αυτού που σε τελική ανάλυση δεν είναι μετρήσιμο[9]. Επισημαίνουμε, όμως, πως καμία από τις εισηγήσεις δεν αναφέρθηκε στο πως αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι ίδιοι οι μαθητές/φοιτητές με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες πολύ δε περισσότερο δεν χρησιμοποιήθηκε ως πρωτογενές υλικό (και δεν μελετήθηκαν) αφηγήσεις αυτών των παιδιών, εφήβων ή νέων...

Βέβαια η έλλειψη Οργανωτικής (και Επιστημονικής) Επιτροπής (ΟΕ/ΕΕ) της ημερίδας δικαιολογεί, σε κάποιο βαθμό, ακροβασίες όπως αυτές που προαναφέραμε[10], όμως, όταν ένα Πανεπιστήμιο και ένα Π.Μ.Σ. οργανώνουν ανάλογες εκδηλώσεις είθισται να είναι προαπαιτούμενο η ύπαρξη ΟΕ/ΕΕ και έτσι να διασφαλίζεται η επιστημονική και η οργανωτική εγκυρότητα της ημερίδας/των συνεδρίων κ.ο.κ. Είναι λοιπόν απορίας άξιο γιατί το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο παρέβη αυτή τη βασική αρχή με αποτελέσματα ορατά όσον αφορά στην επιστημονική αξιοπιστία. Η επίκληση της έλλειψη εμπειρίας στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων δεν εξηγεί, κατά την άποψή μας, με επάρκεια τα συμβάντα.

Επισημαίνουμε ότι στις δύσκολες μέρες που διερχόμαστε και με το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ να βάλλεται από παντού, χρειάζεται πανστρατιά για να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων το δημόσιο και δωρεάν, αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο και να διασφαλίζει την επιστημονική εγκυρότητα εν τοις πράγμασι και διάφανα και όχι ως «μετρήσιμο» μέγεθος με δείκτες που κατασκευάζονται εκτός των Πανεπιστημίων και μετρούν ό,τι εξυπηρετεί, κάθε λογής επιδιώξεις προερχόμενες εντός ή εκτός Πανεπιστημίων[11]...3. Συνδιοργανωτές της (υπό μελέτη) ημερίδας: ΕΜΕ, η μετάλλαξη (μελέτη περίπτωσης)
Τώρα όσον αφορά έναν από τους συνδιοργανωτές, για τις πρακτικές του οποίου έχουμε διαμορφώσει, σε βάθος χρόνου, ιδίαν αντίληψη, πρακτικές που έχουν απασχολήσει πολλά δημοσιευμένα κείμενά μας, θα αναφερθούμε παραδειγματικά. 
Η ΕΜΕ, λοιπόν, αναγράφεται στους συνδιοργανωτές[12] μέσα, όμως, από μια διαδικασία που δεν έγινε διακριτή αφού το ΔΣ της ΕΜΕ (και ενώ επίκειται (Μάρτιος 2013) η λήξη της θητείας του) που, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της διοργάνωσης και τη διάχυσή της στα μέλη της ΕΜΕ, απέτυχε γιατί συστηματικά[13] λειτουργεί με αδιαφάνεια.
Αυτές οι αδιαφανείς ενέργειες του ΔΣ της ΕΜΕ σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη ανακοινωμένης Οργανωτικής (και Επιστημονικής) Επιτροπής της ημερίδας, έχουν σαν αποτέλεσμα η ευθύνη, και για την αδιαφανή διαδικασία της συμμετοχής της ΕΜΕ στην ημερίδα που διοργάνωσαν το «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός»[14], να αντανακλά αποκλειστικά πλέον στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός.3.1. Περιήγηση στο «βαθύ κράτος» της ΕΜΕ και αποτίμηση της παρουσίας της στην (υπό μελέτη) ημερίδα
Επί της διαδικασίας, λοιπόν, την ημερίδα χαιρέτησε, εκ μέρους της συνδιοργανώτριας ΕΜΕ αυτοβούλως ο Γ.Γ. (χωρίς ανάθεση από το ΔΣ αφού σχετικό θέμα ή αίτημα του Γ.Γ. δεν τέθηκε προς συζήτηση) και έτσι η ΕΜΕ έχασε και αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχει μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εισήγηση μέλους της ΕΜΕ (και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής[15]) και αντιπροέδρου της επιτροπής διαγωνισμών και με πρόδρομη(!) δήλωσή του Γ.Γ. της MASSEE[16] που, κατά τα αναμενόμενα, ήταν υπέρ του διαχωρισμού σε ταλέντα και μη και μάλιστα επανέλαβε το χιλιοπροβαλλόμενο επιχείρημα της αθρόας συμμετοχής των μαθητών στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η ΕΜΕ, που ξεκινούν με 15 χιλιάδες συμμετοχές για να καταλήξουν στην ομάδα των 6 μαθητών που θα συμμετάσχει στη διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Το πόσο σκληρά επιλεκτικός μηχανισμός είναι αυτοί οι αλλεπάλληλοι διαγωνισμοί[17] για να απομείνουν 6 από 15.000 δεν χρειάζεται φαντάζομαι να επιμείνουμε επ’ αυτού. Θα επισημάνουμε μόνο το πόσο γλαφυρά απέδωσε ο ομιλητής τη διαδικασία αποκλεισμού όταν ανέφερε πως «σε κάθε φάση από τις 15.000 συμμετοχές (της 1ης φάσης) γίνονται 3.000, μετά 300, τέλος 50 και καταλήγουμε τους 6». Θα σημειώσουμε πως ήταν μια αφηγηματική εμπειρία εξαιρετικά διαυγής του επιλεκτικού μηχανισμού, ενός μηχανισμού που καταλήγει (με βάση την εισήγηση) να κατηγοριοποιεί τους συμμετέχοντες σε... χαρισματικούς(!) και μη. Βέβαια δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για το πόσα χρήματα ξοδεύονται για να τραφεί η ελπίδα τού να είσαι ένας από τους 6... Σας αφήνουμε, όμως, να το φανταστείτε.

Επίσης ο ρόλος της ΕΜΕ οριοθετήθηκε από τον εισηγητή (που δήλωσε ότι συμμετέχει από το 1983 στους διαγωνισμούς αυτούς) ως εξής: «Η ΕΜΕ λειτουργεί  ως μηχανισμός υποστήριξης των παιδιών αυτών καλύπτει την αδυναμία του Κράτους να αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες που θα βοηθούν τα παιδιά αυτά , νομίζουμε με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα είναι μια δουλειά συλλογική (...) Δεν υπάρχει ένα βραβείο οικονομικό (...) δεν υπάρχει ένα κίνητρο υλικό».
Το ακούσαμε τελικά και αυτό... πως οι διαγωνισμοί έχουν κίνητρα αλλά δεν έχουν ούτε υλικό κίνητρο ούτε χρηματικό κίνητρο... Μάλιστα προς ενίσχυση της διαπίστωσής του ο ομιλητής αμέσως μετά ανέφερε ότι οι δύο περσινοί νικητές δεν θα κάνουν χρήση του έπαθλου να εισαχθούν «χωρίς εξετάσεις σε ελληνικό ΑΕΙ» γιατί ήδη τους έχουν δεχθεί στο Γέηλ και στο Κέιμπριτζ!!!

Έλεος, έχουμε χάσει σε τέτοιο βαθμό το «μέτρο» που δεν θεωρούμε υλικό κίνητρο το ότι ένας μαθητής θα φοιτήσει στο Γέηλ και στο Κέιμπριτζ;[18] και, θα συμπληρώναμε, με υποτροφία[19] κάτι που «ξέχασε» να το αναφέρει ο ομιλητής.
Έχουμε χάσει τόσο το «μέτρο» ώστε να μετέχουμε ευχαρίστως στο μηχανισμό εξαγωγής εγκεφάλων και να παρουσιάζουμε και για επίτευγμα το ότι «φτωχαίνει» επιστημονικά -και όχι μόνο, η χώρα μας;
Έχουμε χάσει τόσο το «μέτρο» ώστε ο ομιλητής να συνεχίζει αναφέροντας «πως από έρευνά του που βρίσκεται σε εξέλιξη[;] [από το 2004][20] τα στοιχεία δείχνουν πως οι διακριθέντες έχουν σημαντική επιστημονική εξέλιξη» και αυτό να μην αντιλαμβάνεται πως είναι υλικό κίνητρο;
Εντάξει μπορεί να μην... ανήκουμε στο 2% των μελών της MENSA αλλά ξέρουμε πολύ καλά να αναγνωρίζουμε, να αναδεικνύουμε και να υπηρετούμε διαχρονικά μάλιστα τον αγώνα που δεν έχει υλικά κίνητρα αλλά το κίνητρο να αλλάξει την κοινωνία...

Επιπλέον στην ημερίδα έγινε μνεία σε δύο απουσίες (ενός μαθητή και ενός φοιτητή που είχαν ανακοινωθεί πως θα συμμετάσχουν) και επισημαίνουμε πως η μια απουσία δικαιολογήθηκε γιατί ήταν στο εξωτερικό για να δώσει συνεντεύξεις σε Πανεπιστήμια (σημειώνουμε ότι αυτές οι συνεντεύξεις καταλήγουν σε υποτροφία για σπουδές) Θεμιτό βέβαια ΑΛΛΑ καλό είναι να το αναγνωρίζουν ως κίνητρο υλικό κι όχι να μας «παραμυθιάζουν» ότι αγωνίζονται μόνο για το «ευ αγωνίζεσται»... Δε λέω, καλή είναι αυτή η... αφήγηση αλλά οι διαγωνισμοί είναι ένας σκληρά ανταγωνιστικός μηχανισμός και οι νικητές έχουν και υλικά κίνητρα που έχουν σχέση με τις σπουδές τους αλλά και τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση, όπως προαναφέραμε. Δεν υποστηρίζουμε ότι αυτό είναι αναγκαστικά κακό αλλά υποστηρίζουμε ότι είναι άλλες οι «προδιαγραφές» για να δηλώνεται πως ό,τι επιτελείται στους διαγωνισμούς είναι ανιδιοτελές και δεν υπάρχουν υλικά κίνητρα.3.1.1 Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση από τη μαθηματική κοινότητα
Στο σημείο αυτό θα καταγράψουμε δυο ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθουμε (σύντομα) και με δεδομένο πως το 2013 είναι έτος εκλογών για την ΕΜΕ.

1ο ερώτημα: Διερωτόμαστε, λοιπόν, ο ομιλητής (αντιπρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμών - Γενικών Εξετάσεων)[21] κατέχει διαρκή εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την ΕΜΕ σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια που η θεματική τους καλύπτει τα «χαρισματικά παιδιά», την «αριστεία» κ.ο.κ.;
Διευκολυντικά αναφέρουμε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της 13-2-12 με πλειοψηφία «Έγινε δεκτή η πρόταση της Ελληνικής ΜΕΝΣΑ για συνδιοργάνωση ημερίδας στην οποία θα είναι κεντρικός ομιλητής ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών κ. Γιάννης Τυρλής» (http://www.hms.gr/node/543)
Υπενθυμίζουμε πως η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 29-4-12 όπου και χαιρέτησε εκ μέρους της ΕΜΕ ο Γ.Γ. αυτοβούλως (χωρίς ανάθεση από το ΔΣ αφού σχετικό θέμα ή αίτημα του Γ.Γ. δεν τέθηκε προς συζήτηση ούτε φυσικά και καλύπτεται από την απόφαση (όπως αυτή αναρτήθηκε)  που προαναφέραμε). Έτσι η ΕΜΕ έχασε άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχει μέσα από διαφανείς διαδικασίες, με αποτέλεσμα να αποκομίσει έναν χαιρετισμό που στην καταληκτική παράγραφό του αναφέρει ρητά: «Το επιδιωκόμενο για μας την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι η ουσιαστικότερη συνεργασία με την Ελληνική ΜΕΝΣΑ αφού η ευφυΐα σε μεγάλο βαθμό είναι ενσωματωμένη στην Μαθηματική Επιστήμη».[22]  [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]
Συνοψίζουμε, λοιπόν, για να αντιληφθούμε το σκεπτικό της ΕΜΕ όπως αυτό αναδεικνύεται από το Γ.Γ. (χωρίς, όμως, εξουσιοδότηση του ΔΣ). Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στοχεύει στην ουσιαστικότερη συνεργασία με την Ελληνική ΜΕΝΣΑ (σε απλά ελληνικά συντάσσεται με τη ΜΕΝΣΑ) και «σφραγίζει» τη συνεργασία με την αναφορά ότι «η ευφυΐα σε μεγάλο βαθμό είναι ενσωματωμένη στην Μαθηματική Επιστήμη».

Και ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική...) αντιλαμβάνεται την «αξία» της δημόσιας δήλωσης του Γ.Γ. «περί ευφυΐας σύμφυτης με τα Μαθηματικά»; Μια κατάφαση που ελπίζουμε να συμφωνήσετε μαζί μας ότι μπορεί αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να παρεξηγηθεί και να επιτρέψει να αποδοθούν στην ΕΜΕ «ρατσιστικές» θέσεις για το διαχωρισμό των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ.

Επιπλέον ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική...) γιατί τέτοια βιασύνη (το Φλεβάρη του 2012) να συνταχθεί η ΕΜΕ με τη MENSΑ; Το οικονομικό κίνητρο που πιθανά να είναι και μεγάλο που θα προέλθει από διαδικασίες διαχωρισμού των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ. μπορεί να συνάδει(;) μπορεί και όχι με τους ιδρυτικούς στόχους της MENSA[23] ΑΛΛΑ σίγουρα δεν συνάδει με τους ιδρυτικούς στόχους της ΕΜΕ (όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού)...

Θα χρειαστεί, λοιπόν, να έχουμε όλοι κατά νου το καταστατικό της ΕΜΕ το οποίο δεν ευνοεί διακρίσεις σε βάρος των παιδιών όσο αφορά τα Μαθηματικά ΑΛΛΑ στοχεύει (με τα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Επιστήμη) στο να βελτιώνει τη μάθηση, την κατανόηση και την ποιότητα ζωής όλων των παιδιών και όχι μόνον όσων παιδιών αποτελούν το «target group»[24] της MENSA.
Έτσι εκτιμάμε πως το ζήτημα αν το κύριο έργο της ΕΜΕ καταλήξει να είναι οι διαγωνισμοί σε συνδυασμό με τη συνεργασία(;) της με τη MENSA θα πρέπει να απασχολήσει εκτενώς τη μαθηματική κοινότητα γιατί με αυτές τις «προϋποθέσεις» η μετάλλαξη της ΕΜΕ δεν θα πρέπει να περάσει αμαχητί ή να χαθεί μέσα στο πέλαγος της αδιαφορίας.


2ο ερώτημα: Εκτιμάμε πως η μετάλλαξη της ΕΜΕ έχει ήδη δρομολογηθεί. Μάλιστα τα «αποδεικτικά» στοιχεία είναι τα εξής: Αρχικά θα θέσουμε σε δημόσια συζήτηση κάποιες ενδείξεις, όταν από το καλοκαίρι παρατηρήσαμε, και παραμένει ως έχει μέχρι και σήμερα, ότι στην αρχική ιστοσελίδα της ΕΜΕ (ενδεικτική αποθήκευση σε pdf 11-6-12, 28-8-12,  14-11-12 και 15-12-12) οι ανακοινώσεις που έμμεσα ή άμεσα αφορούν στους διαγωνισμούς είναι συντριπτικά περισσότερες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει στροφή (και σε βάθος χρόνου) στη δράση[25] της ΕΜΕ.

Διασαφηνιστικά επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή της ΕΜΕ σαν συνδιοργανώτρια στην ημερίδα που διοργάνωσε  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός με θέμα: «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες»[26] είναι φανερό ότι επιτελέστηκε (και ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα και στο πόστερ της ημερίδας[27] που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) χωρίς να έχει ενημερωθεί πολύ δε περισσότερο να αποφασίσει, όπως επιβάλλεται, το ΔΣ: α) για τη συμμετοχή του ομιλητή στην ημερίδα, β) το να χαιρετήσει ο Γ.Γ. της ΕΜΕ (εκπροσωπώντας την ΕΜΕ) και γ) το σημαντικότερο είναι ότι το ΔΣ δε συζήτησε ούτε και αποφάσισε τη συμμετοχή της ΕΜΕ σαν συνδιοργανώτρια στην ημερίδας που διοργάνωσε το «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στις 8-12-12.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ευθύνη, για την αναγραφή της ΕΜΕ στο πρόγραμμα και στο πόστερ της ημερίδας που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου[28], ανήκει εξ ολοκλήρου στο «Πανεπιστήμιο και το ΠΜΣ».
Η ευθύνη του ΔΣ της ΕΜΕ εκτός ότι κατάφερε, με τις αδιαφανείς πρακτικές του, να εκθέσει το Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ., κατά κύριο λόγο είναι ευθύνη απέναντι στα μέλη της ΕΜΕ. Η αδιαφανής πρακτική να «αποφασίζονται» συνδιοργανώσεις ημερίδων/ συνεδρίων ή ποιος μπορεί να ξέρει τι άλλο θα έρθει κάποια στιγμή στην επιφάνεια(;) στην περίπτωση αυτή... ξέφυγε από τα όρια της ΕΜΕ και εξέθεσε την ΕΜΕ και σε τρίτους και μάλιστα σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.

Και ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική...) το ότι δεν αποφάσισε το ΔΣ σε συνεδρίασή του να συμμετάσχει στη συνδιοργάνωση της ημερίδας της 8-12-12 οφείλεται στο ότι το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.» δεν τήρησαν τη δεοντολογία και δεν απηύθυναν επιστολή στο ΔΣ να ενημερώσουν και να ζητήσουν τη συμμετοχή του; Η υπήρξε επιστολή από το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.» προς το ΔΣ, η οποία κάπου στην ΕΜΕ «σκάλωσε» με αποτέλεσμα να εκτεθούν ανεπανόρθωτα και η ΕΜΕ και πολύ περισσότερο το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.»;

Επιπλέον ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική...) η έρευνα, στοιχεία της οποίας έχει ανακοινώσει και στον ημερήσιο Τύπο ο ομιλητής αλλά και στην ημερίδα στις 8-12-12, διεξάγεται με βάση την επιστημονική δεοντολογία, έχει υποβληθεί (πού;) και τηρείται το ερευνητικό πρωτόκολλο και τέλος έχει αναλάβει κάποιος ακαδημαϊκός φορέας (ποιος;) την ευθύνη της διεξαγωγής της;

Ο ομιλητής  ανέφερε ότι η έρευνα διεξήχθη (και συνεχίζει να διεξάγεται;) από το 2004(!) οπότε και ερωτάται το ΔΣ, έχει ζητηθεί και έχει δώσει άδεια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (που το 2004 ήταν εν πλήρη λειτουργία); Μετά από τη σχετική άδεια με ποια απόφαση του ΔΣ εκχωρήθηκε η άδεια να μελετηθεί μαθητικός πληθυσμός που προσεγγίζει η ΕΜΕ (με αφορμή τους διαγωνισμούς) και με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι μαθητές (και οι γονείς) για να δώσουν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους; Στο ΔΣ συμμετέχουν και πολλοί ακαδημαϊκοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προαπαιτούμενα που τηρούνται κατά την ερευνητική διαδικασία, όσο αφορά στη διεξαγωγή, στην ανάλυση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οπότε και τους καλούμε να συλλογιστούν ποιες εγγυήσεις έχουν ότι η διαδικασία της έρευνας που δημόσια επικαλείται στοιχεία της ο ομιλητής τηρεί όσα επιβάλλει  ο «Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα».[29]

Καταληκτικά η μαθηματική κοινότητα, λοιπόν, θα χρειαστεί να «απαντήσει» στο ερώτημα: αν η έρευνα είναι ένα προωθητικό όχημα που θα διευκολύνει τη μετάλλαξη της ΕΜΕ σε μηχανισμό διεξαγωγής διαγωνισμών που, όπως προδιαγράφεται, αν συνυπολογίσουμε και την επίμονη  συνεργασία («κύκλων») της ΕΜΕ με τη MENSA, οι διαγωνισμοί αυτοί θα συμβάλλουν σε τελική ανάλυση στο διαχωρισμό των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ.

Έτσι, παρακολουθούμε εμβρόντητοι τον τελευταίο χρόνο την ΕΜΕ από επιστημονική εταιρεία μαθηματικών να αλλάζει ρόλο (με όλο και αυξανόμενο ρυθμό) και να μεταλλάσσεται σε «κυνηγό» ταλέντων και «ατζέντη-μάνατζερ»(;) ενώ μετέχει την κατηγοριοποίηση των μαθητών σε χαρισματικούς και μη χαρισματικούς (και διερωτόμαστε για τους μη χαρισματικούς υπάρχει πάντα διαθέσιμος ο... Καιάδας;) με αποτέλεσμα να λειτουργεί, λίγο πολύ πλέον, εκτός [30] καταστατικού...
Θα μου πείτε εδώ με τις πράξεις νομοθετικού  περιεχομένου παραγκωνίζεται το Σύνταγμα της χώρας και απολύονται χιλιάδες υπάλληλοι ΙΔΑΧ... για την ΕΜΕ θα ανησυχήσουμε;
Η απάντηση στις μέρες μας είναι μία,
ΝΑΙ στις μέρες μας και για την ΕΜΕ θα ανησυχήσουμε...
γιατί η «λύση» θα έλθει από όλους μαζί και από τον καθένα μας...


*. Η Αγγελική Χ. Χρονοπούλου είναι μαθηματικός (μέλος της ΕΜΕ), εκδότρια και υπεύθυνη ύλης του επιστημονικού περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση»· είναι Δρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έχει μάστερ στην Πολιτική Επικοινωνία και τις Νέες Τεχνολογίες από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του ΕΚΠΑ. Eργάστηκε για 18 χρόνια ως Μαθηματικός στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση ενώ δίδαξε στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.[1] Σύμφωνα με την αναγγελία στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (http://www.hua.gr/index.php/el/daily-meetings/455-08-12-2012) «Το Π.Μ.Σ. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών] «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Σάββατο, 8/12/2012 στις 10.00 – [18.00]».
Στο πόστερ, όμως, της ημερίδας αναγράφεται «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»:  «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: «Αφηγήσεις εμπειριών μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες». (Βλ. την αναγγελία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/%20.jpg)
[2] Ο υπότιτλος στο πόστερ της ημερίδας (http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/%20.jpg) και στην αναγγελία στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (http://www.hua.gr/index.php/el/daily-meetings/455-08-12-2012) είναι: «Αφηγήσεις εμπειριών μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες».
Στο αναρτημένο πρόγραμμα, όμως, (http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/programma_aristeia.pdf) (και στη φωτοτυπία του που μοιράστηκε επιτόπου στις 8-12-12, και η οποία προήλθε από το blog «Χαρισματικότητα, Ταλέντο και Δημιουργικότητα» http://charismatikotita.blogspot.gr/) ο υπότιτλος της ημερίδας είναι: «Αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες».
Στα συμπόσια 2 και 3 ο τίτλος αναφέρει γενικά «Αφηγήσεις διακριθέντων μαθητών (φοιτητών)».
Επισημαίνουμε ότι οι αποκλίσεις του υπότιτλου δεν είναι μόνο φραστικές αλλά και ουσίας, βλ. αναλυτικά παρακάτω.
[3] Βλ. (σελ. 157) Education of Special Populations of Gifted Students. Bureau of Exceptional Education and Student Services. Division of Public Schools. Florida Department of Education http://advancedacademicprograms.dadeschools.net/GiftedEndorsement/Special_Pops_Module_June_24_08.pdf
[4] Το πρωτογενές υλικό που αναλύσαμε είναι το εξής: Η αναγγελία της ημερίδας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (http://www.hua.gr/index.php/el/daily-meetings/455-08-12-2012), το πόστερ της ημερίδας (επίσης από την αναγγελία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/%20.jpg) και το αναρτημένο πρόγραμμα  http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/programma_aristeia.pdf Επίσης η φωτοτυπία του προγράμματος που μοιράστηκε επιτόπου στις 8-12-12, και η οποία προήλθε από το blog «Χαρισματικότητα, Ταλέντο και Δημιουργικότητα» http://charismatikotita.blogspot.gr/) καθώς και η αναγγελία της ημερίδας στο ίδιο blog. Όσο για τις αναφορές στις εισηγήσεις και στις παρεμβάσεις αυτές στηρίζονται σε απομαγνητοφωνημένο υλικό σε συνδυασμό με τις στενογραφημένες σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας (την οποία και παρακολουθήσαμε).
[5] Αναλυτικά για τον τίτλο (υπότιτλο) βλ. και σημ. 2 και σημ. 1.
[6] Αντιγράφουμε από το πρόγραμμα: «Συμπόσιο 1: Χαρισματικότητα και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», «Συμπόσιο 2: Αφηγήσεις διακριθέντων μαθητών», «Συμπόσιο 3: Αφηγήσεις διακριθέντων φοιτητών».
[7] Σε αυτές τις μετρήσεις-αξιολογήσεις αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
[8] Βλ. «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θέσπισε το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://excellence.sch.gr/index.php Βλ. ειδικότερα τα ανακοινωμένα «κριτήρια αξιολόγησης έργου» http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=427&Itemid=67
Αντίστοιχα επισημαίνουμε πως ιδρύματα όπως το Fordham Institute επιδιώκουν την «εκπαιδευτική τελειότητα για κάθε παιδί». http://www.edexcellence.net/
[9] Σε σχετική διευκρινιστική ερώτηση (από το ακροατήριο), για το «(…) αν η χαρισματικότητα είναι μέγεθος μετρήσιμο ΚΑΙ αν η απάντηση είναι όχι ΤΟΤΕ δεν είναι μαθηματικά διαχειρίσιμο, (…)» οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εισηγητές ήταν ελάχιστα κατατοπιστικές μέχρι... αντιεπιστημονικές με κορυφαία την απάντηση του εκπροσώπου της MENSA που υποστήριξε «πως τα μαθηματικά δεν είναι επαρκή για να βγάλουμε συμπεράσματα» επαναλαμβάνοντας με έμφαση «πως τα Μαθηματικά από μόνα τους δεν στέκουν επαρκώς  για να αποδείξουν τα πάντα»…
Βέβαια το αν είναι ή δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος η χαρισματικότητα δεν απαντήθηκε ΑΛΛΑ προφανώς σημασία έχει ότι ανοίγει μια «αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών» με διεθνείς διαγωνισμούς, ολυμπιάδες, ημερίδες, επιστημονικές έρευνες, εργαλεία μέτρησης κ.ο.κ., στην οποία και προαναφερθήκαμε, και για την «ανάπτυξη» αυτής της «αγοράς» τα Μαθηματικά είναι επαρκή!!!
[10] Ενδεικτικά θα αναφερθούμε και σε αβλεψίες τεχνικού τύπου, όχι αναγκαστικά και αμελητέες, όπως ότι: το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου κατέληξε να μην είναι ακριβές (http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/programma_aristeia.pdf). Αντίθετα το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στο blog «ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ» (και η φωτοτυπία του που μοιράστηκε επιτόπου στις 8-12-12) ήταν αυτό που τηρήθηκε(!) http://charismatikotita.blogspot.gr/ Αυτή η απόκλιση (στους χαιρετισμούς, στους εισηγητές και σε τεχνικού τύπου λανθασμένες αναγραφές κ.ά.) δεν δικαιολογείται και κυρίως δεν αποτιμάται στα θετικά των διοργανωτών δηλαδή του «Χαροκόπειου Πανεπιστημίου - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός».
Επιπλέον επισημαίνουμε το γεγονός ότι η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι απευθείας προσβάσιμη από την αρχική ιστοσελίδα αλλά κυρίως το ότι δεν είναι ενημερωμένη. Ενδεικτικά εκτός από τις διαφορές (στους χαιρετισμούς και στους εισηγητές) ανάμεσα στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στο πρόγραμμα που τελικά τηρήθηκε, από μια γρήγορη ανάγνωση, εντοπίσαμε τεχνικού τύπου λανθασμένες αναγραφές όπως: αναγράφεται λάθος το επίθετο του «Τιρλή» (λάθος που διορθώθηκε στο blog αλλά παρέμεινε στην προγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) επίσης στο 2ο συμπόσιο ανακοινώνεται ως συμμετέχων φοιτητής στην ενότητα των μαθητών ο οποίος στο πρόγραμμα που ανακοινώνεται στο blog έχει μεταφερθεί και σωστά στο 3ο συμπόσιο δηλαδή στην ενότητα των φοιτητών.
Το σημαντικότερο λάθος, κατά την άποψή μας, παρατηρήθηκε στην αναγραφή του «Δη.Χα.Τα.ΠΕ» (τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου όσο  και στο blog «ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ») το σωστό είναι «Δη.Χα.Τα.Π.Ε.». Επισημαίνουμε, όμως, και τον πλήρη τίτλο του ομιλητή όπως αναγράφεται (και προσδιορίζεται) από την ιστοσελίδα του Δη.Χα.Τα.Π.Ε. (που είναι: «Σχολικός Ψυχολόγος, Ψυχολογική Υπηρεσία Σχολείων Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και μέλος του ΔΣ του Δη.Χα.Τα.Π.Ε.», http://www.gifted.gr/el/structure.htm) για να αναδείξουμε ότι στο πρόγραμμα της ημερίδας που διοργάνωσε το «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» δεν ακολουθήθηκε ενιαία γραμμή για την αναγραφή των στοιχείων της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας των ομιλητών.
[11] Παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα γιατί θεωρούμε πως πρόκειται για μια ακριβέστατη αποτίμηση του ρόλου των κάθε λογής μετρήσιμων δεικτών “παραγωγικότητας”… ειδικά σήμερα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο «Αθηνά» για τα ΑΕΙ που σύμφωνα με τις διακηρύξεις του υπουργού Παιδείας έχει στόχο τον «εξορθολογισμό[!!!] του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας»...
Και η σφοδρή αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας αποτυπώνεται στο ΔΤ (11-12-12) του προέδρου της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που, στην καταληκτική παράγραφο, αναφέρει «Όποιος με ειλικρίνεια θέλει να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο αντί να μετράει κεφάλια εισαγόμενων, ας φροντίσει να συμβάλλει για τις υποδομές του και να εκμεταλλευτεί την προστιθέμενη αξία που το Πανεπιστήμιο παράγει, για την ευημερία των πολιτών με τα χρήματα του ελληνικού λαού». (http://www.uowm.gr/registration/eggrafa/2012-12-11_Deltio-typou.pdf) [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]
[12] Βλ. σχετική αναφορά στους συνδιοργανωτές στο πόστερ της ημερίδας (επίσης από την αναγγελία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/%20.jpg) και στο πρόγραμμα (το αναρτημένο)  (http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/programma_aristeia.pdf) και τη φωτοτυπία του που μοιράστηκε.
Επιπλέον βλ. τη σχετική αναφορά στο blog «Χαρισματικότητα, Ταλέντο και Δημιουργικότητα» http://charismatikotita.blogspot.gr/ ενώ ανάλογη αναφορά δεν(!!!) υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ αν και είναι συνδιοργανώτρια!!! Τόση «ανιδιοτέλεια» και «σεμνότητα» από την ΕΜΕ (με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ) καταντά... παρεξηγήσιμη(!) τη στιγμή μάλιστα, που όλοι οι άλλοι συνδιοργανωτές έχουν αναρτήσει το πρόγραμμα ή το πόστερ της ημερίδας στην ιστοσελίδα τους.
Αναλυτικά: η ΕΕΦ έχει αναρτήσει το πρόγραμμα της ημερίδας όπου και αναφέρονται οι συνδιοργανωτές http://www.eef.gr/component/content/article/46-trexontanea/383-2012-12-01-00-06-53.html, τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» ανάρτησαν το πόστερ της ημερίδας http://www.ziridis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=523
Τέλος για την ανακοίνωση της Ελληνικής MENSA (η οποία είναι συνδιοργανώτρια) (http://www.mensa.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=309%3A-mensa-08122012&catid=34%3A2008-06-21-13-54-46&Itemid=159&lang=el), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 1) για το πρόγραμμα της ημερίδας παραπέμπει στο blog ως εξής: «Αναλυτικό πρόγραμμα: http://charismatikotita.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3510.html? και όχι στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και 2) ο τίτλος της ανακοίνωσης «Η ελληνική MENSA συνδιοργανωτής της ημερίδας: ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (08/12/2012)» είναι ανακριβής…
Η έμφαση, με bold και υπογράμμιση, δόθηκε από μας για να αναδειχτεί το ότι από τη μια δηλώνεται ρητά ότι η Ελληνική MENSA είναι συνδιοργανωτής στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 8-12-12 ενώ από την άλλη αλλάζει(!!!) ο τίτλος της ημερίδας και επιπλέον στον τίτλο (της ανακοίνωσης της MENSA) δεν γίνεται καμιά(!!!) αναφορά στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Π.Μ.Σ.!!!
[13] Αναλυτικά για την αδιαφάνεια της ΕΜΕ η οποία και μας έχει απασχολήσει σε σειρά άρθρων (2011-2012) βλ. στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» στην ενότητα «Σας προτείνουμε» αλλά και στο αρχείο του blog  http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[14] Βλ. ενδεικτικά τις σχετικές αναφορές στο πόστερ της ημερίδας http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/%20.jpg) και στο πρόγραμμα (http://www.hua.gr/images/stories/anakoinwseis/hmerides/programma_aristeia.pdf).
[15] Σημειώνουμε, όμως, πως σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας (που αναρτώνται και στο διαδίκτυο) εξακολουθεί(!!!), και μετά την εκλογή του νέου ΔΣ (και της νέας ΕΕ που είναι μέλος) το Μάρτιο του 2011..., να είναι Γ.Γ. της ΕΜΕ(!) (Ενδεικτικά βλ. τις αναφορές http://www.alfavita.gr/old/32581 (πηγή enet.gr, 14/5/2011) και http://www.alfavita.gr/old/32578 (Αγγελιαφόρος, 14-5-11) και πρόσφατα http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4691656 Τα Νέα, 4-2-12)
[16] Σύμφωνα και με το «πλήρες βιογραφικό σημείωμά»  του ο Παναγιώτης Βλάμος είναι Γενικός Γραμματέας της “Mathematical Society of South-Eastern Europe” (MASSEE), για το χρονικό διάστημα 2006-2011, (http://di.ionio.gr/images/stories/cv/vlamos_cv_gr_2011.pdf «Τελευταία ενημέρωση 14/09/2011») Ενώ για το 2012 εξακολουθεί να κατέχει τη θέση του Γ.Γ. σύμφωνα με την ανακοίνωση του SEEMOUS 2012 (About MASSEE) http://seemous2012.swu.bg/seemous/index.php/organizers/about-massee
Για το SEEMOUS 2013 «Μαθηματική Ολυμπιάδα για Φοιτητές» δεν υφίσταται ακόμη ανάλογη (διεθνής) ιστοσελίδα. Με αποτέλεσμα οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες, μέχρι στιγμής, να είναι ελάχιστες μια και γνωρίζουμε μόνο ότι θα διεξαχθεί στην Ελλάδα (το 1ο δεκαήμερο του Μάρτη 2013) καθώς και κάποιες σκόρπιες ανακοινώσεις Τμημάτων ΑΕΙ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν με 6μελή ομάδα φοιτητών.
Η ευθύνη για την ελλειμματική (η οποία καταλήγει σε προνομιακή και επιλεκτική) πληροφόρηση ανήκει αποκλειστικά στο ΔΣ της ΕΜΕ που όπως πάντα ακολουθεί την τακτική τής ελάχιστης (μέχρι ανύπαρκτης) δημόσιας πληροφόρησης και ενώ απέχουμε λιγότερο από τρεις μήνες στην (αρχική) ιστοσελίδα της ΕΜΕ έχουν ανακοινωθεί μόνο τα μαθήματα προετοιμασίας που διοργανώνει (http://www.hms.gr/node/628) και έτερον ουδέν...
Για την ακρίβεια αντλήσαμε (http://www.hms.gr/sites/default/files/news/SYNEDRIO_MASSEE2012.pdf) και την πληροφορία ότι «η Μαθηματική Εταιρεία Νοτιανατολικής Ευρώπης έχει έδρα την Αθήνα» και μετά πάλι σιωπή… από την ΕΜΕ...
Όσο για την Γενική Γραμματεία της MASSEE, της εταιρείας που διοργανώνει και το SEEMOUS 2013 η πληροφόρηση από το ΔΣ της ΕΜΕ αρχίζει και σταματά στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ 10-4-12 όπου σύμφωνα με την αναρτημένη απόφαση «1. Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τον κ. Ιωάννη Τυρλή ως Γενικό Γραμματέα της Μαθηματικής Εταιρείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την προσεχή διετία». http://www.hms.gr/node/578 [η έμφαση με bold δόθηκε από μας] Η έμφαση δηλώνει το σπάνιο του γεγονότος της ομόφωνης απόφασης μια και ο λεόντειος συσχετισμός 13-2 των μελών του ΔΣ σπάνια καταλήγει σε ομοφωνία.
Μια παρατήρηση ακόμη, για τους... επίμονους αναγνώστες του κειμένου μας. Η «προσεχής διετία»  (που υπογραμμίσαμε παραπάνω) προφανώς αναφέρεται στη διετία 2013-2014. Επομένως και υπό την προϋπόθεση ότι έγινε δεκτή η πρόταση του ΔΣ της ΕΜΕ από τη MASSEE –Μαθηματική Εταιρία ΝΑ Ευρώπης (η επίσημη ιστοσελίδα του SEEMOUS 2013 όποτε τεθεί σε λειτουργία θα μας δώσει την απάντηση) η θητεία του νέου Γ.Γ. της αρχίζει από το 2013. Επομένως η χρήση του τίτλου «Γ.Γ. Μαθηματικής Εταιρίας ΝΑ Ευρώπης» από τον ομιλητή είναι πρόδρομη και κυρίως αντιδεοντολογική.
[17] Βλ. σχετική κριτική αναφορά μας στους διαγωνισμούς στο: ΕΜΕ και αδιαφάνεια: Αναφορές στη ΓΣ (11-3-2012), που κάτι παρασιώπησε, κάτι αποσιώπησε, κάτι παρέλειψε, κάτι διαστρέβλωσε http://www.alfavita.gr/old/60835 και στο «Συμβολή στο διάλογο για το ρόλο των επιστημονικών ενώσεων σε χαλεπούς μάλιστα καιρούς. Περιδιαβαίνοντας την πρόσφατη (11-3-2012) Γ.Σ. της ΕΜΕ» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2012/03/11-3-2012.html
[18] Για το “δημοκρατικό” κλίμα που επικρατεί σε αυτό το Πανεπιστήμιο βλ. «Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ αποβάλλει φοιτητή για συμμετοχή του σε διαμαρτυρία», 15-3-12, http://photisstavrou.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html
[19] Βλ. «Έτοιμος για το Γέιλ ο 17χρονος Έλληνας μαθητής», 14-5-12 http://www.newsbomb.gr/blogs/story/134793/etoimos-gia-to-geil-o-17hronos-ellinas-mathitis
[20] Βλ. σχετική αναφορά στην έρευνα στην εφημ. Τα Νέα, 4-2-12 «Προετοιμασία, καλή ψυχολογία και φαντασία»  http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4691656 όπου αναγράφεται ότι: «Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Γιάννης Τυρλής διεξήγαγε το 2004 έρευνα για τα χαρακτηριστικά των μαθητών που διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών χρησιμοποιώντας ως δείγμα 420 μαθητές από 88 χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στην 45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι ενδείξεις μαθηματικού ταλέντου είναι η ασυνήθιστα έντονη συνειδητοποίηση και περιέργεια για τα μαθηματικά, η ταχύτητα στην εκμάθηση και η υψηλή δυνατότητα των μαθητών να εφευρίσκουν θεωρία που δεν έχουν διδαχθεί».
[21] Βλ. σχετικές αναφορές (στον απολογισμό της ΕΜΕ του 2011) στις θέσεις εξουσίας (εκλεγμένος ή κατά ανάθεση) που κατέχει στην ΕΜΕ ο ομιλητής (http://www.hms.gr/node/541, 22-2-12)
[22] «Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της ΕΜΕ , Δρ. Μανώλη Κρητικού, στην Ημερίδα, «τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους», της ΜΕΝΣΑ, στο Μέγαρο Μουσικής, την 29η Απριλίου 2012». http://www.hms.gr/node/575
[23] Βλ. ένα ιστορικό της ελληνικής MENSA, και με αναφορές στους στόχους της –γενικά (http://gifted.mensa.org.gr/organizers/mensa/mensa-greece.html?lang=el) και στη σημερινή συγκυρία (http://gifted.mensa.org.gr/event/?lang=el) με την ευκαιρία της διοργάνωσης της εκδήλωσης στις  29-4-12.
Βλ. επίσης την ανάρτηση της ΕΜΕ με τίτλο «Τα χαρισματικά παιδιά και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους»  http://www.hms.gr/node/571, το κείμενο (το οποίο δεν δηλώνεται με βάση ποια απόφαση του ΔΣ αναρτήθηκε) αναφέρει και προωθεί τους στόχους της MENSA και το προτείνουμε για να το διαβάσετε ώστε να διαμορφώσετε ιδίαν αντίληψη αν και κατά πόσο οι στόχοι του συνάδουν με τους στόχους της ΕΜΕ όπως αυτοί διατυπώνονται ρητά στο καταστατικό της;
[24] Το «target group» που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι όταν ο δείκτης νοημοσύνης κυμαίνεται: από 130-144 προικισμένος, από 145-159 εξαιρετικά ταλαντούχος  και 160-και πάνω βαθιά προικισμένος.
[25] Ένδειξη της αδιαφάνειας που ακολουθείται στη λειτουργία της ΕΜΕ (με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ) αλλά και της ένδειας θεμάτων είναι το γεγονός πως στην αρχική ιστοσελίδα της ΕΜΕ, μέχρι και σήμερα (15-12-12), έχουν ανακοινωθεί οι «Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 2012 της ΕΜΕ» ενώ διερχόμαστε ήδη το 2ο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη(!!!) του 2012…
[26] Βλ. παραπάνω αναλυτικές αναφορές στην ημερίδα.
[29] Ενδεικτικά για το τι πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής (και τη σχετική διαδικασία που ακολουθείται) βλ. στη διεύθυνση  http://www.uowm.gr/ac_ethics.php (παρόμοιοι κώδικες δεοντολογίας ισχύουν για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστημονικούς φορείς κ.λ.π.)
Ειδικότερα βλ. τη «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-gr.pdf 
Βλ. επίσης τις αρχές δεοντολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας American Psychological Association's (APA) που αφορούν στα σχετικά με τη συγκεκριμένη έρευνα που στοιχεία της ανακοινώνει ο ομιλητής (στη διεύθυνση http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx και αναλυτικά http://www.apa.org/ethics/code/committee.aspx)
[30] Διευκολυντικά παραθέτουμε το άρθρο 2 του καταστατικού της ΕΜΕ όπου αναγράφεται «(...) μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων, η Ε.Μ.Ε. ενδιαφέρεται οπωσδήποτε για την καθολική πρόοδο της Ελληνικής Παιδείας, ιδιαίτερα όμως της Μαθηματικής, και συνεπώς για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων Ελληνικής Παιδείας στην υπηρεσία του Λαού (...)» και  ενώ στο άρθρο 3 διασαφηνίζεται ότι «Η επιτυχία των σκοπών της Ε.Μ.Ε. επιδιώκεται: α) Με την έκδοση περιοδικών εντύπων και με άλλα δημοσιεύματα, επίσης και με την ανταλλαγή δημοσιευμάτων ανάμεσα στη Μαθηματική Εταιρεία και άλλες Επιστημονικές Εταιρείες, Σωματεία ή Ιδρύματα της Χώρας μας και του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. β) Με την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. γ) Με την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, με τη σύσταση Σεμιναρίων, την οργάνωση Συνεδρίων, την ίδρυση Εκπαιδευτηρίων και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και δ) με κάθε άλλο μέσο αντάξιο προς το κύρος και την ιστορία της Ε.Μ.Ε.» [η έμφαση με bold  δόθηκε από μας]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου