11/8/11

ΑΕΠ – ΔΧ – Πρωτογενή και λοιπά ελλείμματα – Τόκοι – Ομόλογα σε κυκλοφορία στην ελληνική οικονομία (1976 – 2010)

του Κώστα Μελά

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, τα συνολικά πρωτογενή ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1976–2010 ανέρχονται (περίπου) σε 70 δις ευρώ. Επίσης τα λοιπά ελλείμματα στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονται την ίδια περίοδο σε 98,5 δις ευρώ. Δεν έχουν υπολογισθεί οι αμοιβές και οι προμήθειες των μεσολαβούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμβουλευτικών οίκων κ.τ.λ. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέχρι την εισαγωγή του ευρώ.

Οι συνολικές πληρωμές τόκων στη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχονται σε (περίπου) 192,0 δις.

Οι πληρωμές χρεολυσίων είναι ακριβώς ίσες με τα δανεικά κεφάλαια που εισέρρευσαν στη χώρα. Όσα δανείζεται η χώρα τόσα πρέπει να καταβάλλει. Το κόστος αυτών είναι οι καταβαλλόμενοι τόκοι.
Πίνακας 1 (σε εκατ. ευρώ)

image1
image2
Στον πίνακα 2 φαίνονται όλα τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία. Το σύνολο ανέρχεται σε 340 δις ευρώ περίπου.


Πίνακας 2
Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου σε κυκλοφορία και έτος λήξης


image3

Πηγή: Monthly Review

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου