11/8/12

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (συμφερόντων Μπόμπολα): 3 στα 3 τα «χρυσά»

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (συμφερόντων Μπόμπολα): 3 στα 3 τα «χρυσά»«Μεγάλη επιτυχία» για τις επιχειρήσεις συμφερόντων Μπόμπολα στις εκμεταλλεύσεις χρυσού, που ξαφνικά –μέσω κρίσης χρέους- οι κυβερνήσεις των μνημονίων άρχισαν να κάνουν «δώρο» σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας!
 
Τρία στα τρία, με τελευταίο «λαυράκι» το Κιλκίς: με την αρ. πρωτ.: Δ8/Δ/Φ16.34/13269/2488 στις 31/7/2012 απόφαση, η επιτροπή για τα μεταλλεία χρυσού στο ΚΙΛΚΙΣ αποφάσισε και ο αρμόδιος Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Ασημάκης Παπαγεωργίου, υπόγραψε μέσω Αυγούστου, την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Η απόφαση:

«Αποδεχόμαστε τα υπ’ αρ. 1/14.3.2012, 2/21.3.2012, 3/23.5.2012, 4/5.6.2012, 5/11.6.2012 και 6/14.6.2012 πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νομού Κιλκίς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τα οποία η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωσή του στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η οποία συμπλήρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.»

Το «δώρο»

Ο «προσφερόμενος» Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος, είναι τμήμα του Εθνικού Χώρου Κιλκίς και της πρώην Παραχώρησης Μεταλλείου (Π.Μ.) υπ’ αρ. 26 ν. Κιλκίς.
Βρίσκεται στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας του Κιλκίς.
Διοικητικά  εντάσσεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και στο Δήμο Κικλίς.
Βασικά ορυκτά που συναντάμε στο χώρο αυτό είναι χαλκοπυρίτης και χρυσός. Περιλαμβάνονται σε μεταλλοφορίες Χαλκού-Χρυσού πορφυρικού τύπου με συγκεντρώσεις μαλαχίτη-αζουρίτη στην οξειδωμένη ζώνη τους, τόσο στη μεταλλοφορία της Βάθης- Γερακαριού όσο και σε αυτή του Μυλοχωρίου-Αντιγόνειας. Τα άλλα απαντώμενα ορυκτά είναι βορνίτης, εναργίτης, γαληνίτης, σφαλερίτης, μαγνητίτης, σιδηροπυρίτης, χαλκοσίνης, κοβελίνης, αρσενοπυρίτης, βουρνονίτης και κουβανίτης.

Τα πιθανά αποθέματα, σε τόνους είναι:

  • 15.000.000 στη Βάθη
  • 8.130.000 στο μεταλλοφόρο σώμα ¨Αλέξια1¨, στην Αντιγόνεια-Γερακάρι
  • 4.700.000 στο μεταλλοφόρο σώμα ¨Αντιγόνη¨, πρώην Π.Μ. 26, δυτικά του Μυλοχωρίου
Η μέση περιεκτικότητα των παραπάνω, εκτιμάται στα:
  • 0,30% Cu και 0,8 g/t Au στο κοίτασμα της Βάθης
  • 0,32% Cu στο κοίτασμα της Αντιγόνειας-Γερακαριού
0,35% Cu και 1,6-6,5 g/t Au στην πρώην ΠΜ 26 (στοιχεία από δύο πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις)

Το εκτιμώμενο κέρδος για τη χώρα θα είναι:
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ


Τοπική κοινωνία

Η προοπτική ανάπτυξης ορυχείων χρυσού στην περιοχή τους, έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικές κινητοποιήσεις, με την ενεργή υποστήριξη της Περιφέρειας.

Οικολογικό Χρέος για τη χώρα
ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ!

 
Τα ορυχεία χρυσού θα δημιουργήσουν έντονες διαπλοκές με τις άλλες χρήσεις γης και δραστηριότητες (τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία, υπηρεσίες, εμπόριο), καταδικάζοντας αυτές σε σημαντική ύφεση.
Οι θέσεις εργασίας θα είναι περιορισμένες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανειδίκευτης εργασίας.
Οι ζημιές για το περιβάλλον τεράστιες και μη αντιστρεπτές.
Καμία κυριολεκτικά θετική επίπτωση, σε τοπικό, μεσο-γεωγραφικό και εθνικό επίπεδο.
Καμία κυριολεκτικά θετική επίπτωση, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα!

πηγή: ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου