21/8/12

Οι «άδηλοι σκοποί» των δημοκρατικών ελευθεριών

του Σπύρου Ραυτόπουλου

"Η δικαιοσύνη, ως παράγοντας πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων και  μετασχηματισμών, επιδέχεται κριτική και αναθεώρηση από μέρους της  κοινωνίας. Η δικαστική απόφαση που μας αφορά δεν χρειάζεται τη δική μας  κριτική. Θα την κρίνουν οι πολίτες που  απαρτίζουν την κοινωνία. Εμείς απλώς αναρωτιόμαστε πόσες ανάλογες  αποφάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και για ποιες συλλογικότητες, όπως  και ποιο είναι το ακριβές νόημα του όρου ‘δημοκρατικές ελευθερίες’."

 

Συγκροτήσαμε τη συλλογικότητα «Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ» (ΧΧΧΕ) έχοντας κατά νου μια κοινότητα πολιτικού προβληματισμού και δράσης με αμεσοδημοκρατική λειτουργία. Μέλη της είμαστε πολίτες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, δίχως ιδεολογικοπολιτική ταύτιση, αλλά με κοινούς βασικούς προσανατολισμούς, καθώς και αρκετές κοινές ιδέες και ανησυχίες για τη σημερινή συστημική κρίση που ήδη προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις για τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου.

Καταλήξαμε σε ένα καταστατικό  και σε μια ιδρυτική διακήρυξη  που ως κείμενα σύνθεσης και συναποδοχής απόψεων δε θα μπορούσαν παρά να περιορίζονται σε έναν πυρήνα κοινών πολιτικών εκτιμήσεων, αφήνοντας εκτός ό,τι δεν μπορούσε να γίνει πρόθυμα αποδεκτό από όλα τα ιδρυτικά μέλη. Συνήθως μια τέτοια διαδικασία σύνθεσης απόψεων από μόνη της παραμερίζει θέσεις και διατυπώσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακραίες. Στην αποφυγή τέτοιων θέσεων και διατυπώσεων μας οδήγησαν εξάλλου δύο ακόμη παράγοντες: αφενός τα γνωστά κριτήρια που ορίζει ο νόμος για την τυπική αναγνώριση του σωματείου από το πρωτοδικείο και αφετέρου η εμπειρία των συντρόφων μας νομικών, που ως ιδρυτικά μέλη συμμετείχαν τόσο στην ονοματοδοσία του σωματείου όσο και στη σύνταξη του καταστατικού.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν φανταστήκαμε ότι η έγκριση θα ήταν για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κάτι περισσότερο από μια τυπική διαδικασία. Δεν είχαμε υποψιαστεί ότι αυτό που για όλους και όλες εμάς ήταν μια μορφή ελεύθερης δημοκρατικής συμμετοχής μας στα κοινά θα συνιστούσε «κίνδυνο για τη Δημόσια τάξη», ή ότι στη δική μας ανάγνωση της σημερινής καταστροφής το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα ανακάλυπτε «άδηλους σκοπούς».

Η δικαιοσύνη, ως παράγοντας πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων και μετασχηματισμών, επιδέχεται κριτική και αναθεώρηση από μέρους της κοινωνίας. Η δικαστική απόφαση που μας αφορά δεν χρειάζεται τη δική μας κριτική. Θα την κρίνουν οι πολίτες που απαρτίζουν την κοινωνία. Εμείς απλώς αναρωτιόμαστε πόσες ανάλογες αποφάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και για ποιες συλλογικότητες, όπως και ποιο είναι το ακριβές νόημα του όρου ‘δημοκρατικές ελευθερίες’.

Φυσικά η ΧΧΧΕ δεν διαλύεται. Συνεχίζει τον προβληματισμό και τη δράση της.

Πηγή: εφημερίδα ΠΡΙΝ, 19 Αυγούστου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου